Grundkurs för föräldrar till barn och ungdomar (5-17 år) med autism (ASD) och intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För föräldrar till barn och ungdomar 5-17 år med ASD och IF

Kursen är för föräldrar som vill få grundläggande kunskap om vad autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär. Kursen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska tips. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyten.