Föreläsningsserie om att ha en diagnos inom autismspektrumet

För dig som är vuxen och har ASD/diagnos inom autismspektrumet utan en samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Vi ger tre föreläsningar om att ha ASD/diagnos inom autismspektrumet. Ämnena som vi tar upp är: 

  • Diagnos inom autismspektrumet- vad innebär det? Olika förklaringsmodeller till hur det kan fungera i vardagen.
  • Bemötande och förhållningssätt- Hur vill jag bemöta andra och hur vill jag bli bemött med tanke på min diagnos?
  • Struktur i vardagen- vad innebär det att ha en god struktur och vilken betydelse har rutiner och vanor? 

Föreläsningarna är till för dig med egen diagnos. Det är bra om du kan komma vid alla tre tillfällena eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav.

Föredragshållare är socionom Eva Sturesson och arbetsterapeut Lena Walleborn