Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person med ASD/diagnos inom autismspektrumet, utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningen 1 april är inställd på grund av den mycket höga risken för spridning av coronaviruset.

Personal på Habiliteringens Kurs-och kunskapscenter knyter ihop olika teoretiska förklaringsmodeller med hur det kan fungera som det gör i vardagen.

Föreläsningarna handlar även om  bemötande och struktur och rutiner som som kan underlätta i vardagen. 

  • 1 april: ASD - Vad innebär det? - Inställd

  • 15 april: Bemötande och förhållningssätt

  • 22 april: Strategier i vardagen