Föreläsningserie om Autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning för dig som är närstående till en vuxen person med ASD diagnos.

Personal från Aspergercenters vuxenteam ger en serie om tre föreläsningar om autism/ASD utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning för dig som är närstående till en vuxen person med ASD diagnos.

Föreläsningen är endast till för dig som är närstående. Du behöver vara över 18 år för att delta. Det är bra om du kan delta vid alla föreläsningar eftersom de delvis hänger ihop.

  • Vad är autism/ASD
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Struktur i vardagen

För att kunna få ersättning från vår huvudman Region Stockholm för de föreläsningar på kvällstid som vi har haft under många år, behöver vi från och med nu få tillgång till era personuppgifter.

De nya rutinerna innebär att vi behöver registrera er med ert personnummer en stund innan föreläsningen börjar. Vi skriver även i en journal att ni deltagit i en anhörigföreläsning hos oss, men inget därutöver.

Vi kommer på sikt få ett annat system för registrering vid den här sortens föreläsningar.

Föreläsningarna kommer även fortsättningsvis vara gratis.

Det är naturligtvis frivilligt att lämna dessa uppgifter till oss. Vill ni inte detta fungerar det dessvärre inte att delta i föreläsningsserien. Vill du delta i föreläsningen så behöver du ta med ID-kort.

Mycket välkomna!