Föreläsning om talängslan och selektiv mutism

För föräldrar till barn med talängslan eller selektiv mutism

Pratar ditt barn väldigt lite, viskar eller kanske inte alls i vissa miljöer, men obegränsat med vissa personer i andra miljöer? Ofta beror svårigheterna på en rädsla för social interaktion där tal och kommunikation är en del av problematiken.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om vad som utvecklar och vidmakthåller dessa svårigheter samt vad du kan göra för att underlätta för ditt barn.

Under föreläsningen får du  även konkreta förslag på hur du kan möta ditt barn för att minska rädslan för att prata samt stimulera till ökad social interaktion och kommunikation med omgivningen.

Föreläsare: Catrin Killander, leg logoped och beteendeanalytiker