Föräldraträningsprogram för ökad kunskap om beteendesvårigheter

Föräldrar till barn 6-17 år med diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning samt beteendesvårigheter.

Ett föräldraträningsprogram som vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 6–17 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge ökad kunskap om och verktyg för att hantera olika beteendesvårigheter.

Föräldraträningsprogrammet omfattar sex tillfällen och bygger på inlärningsteori med inslag av tydliggörande pedagogik. Det går att delta som enskild förälder eller som föräldrapar.

Inför antagningen till föräldraträningsprogrammet genomförs telefonintervjuer för att stämma av att kursen passar för dig.