Föräldraträningsprogram - Autism (ASD) och intellektuell funktionsnedsättning(IF)

För föräldrar till barn och ungdomar 5-17 år med ASD och IF

En kurs för dig som vill ha ökad kunskap och verktyg för att bemöta ditt barns olika beteendesvårigheter. Kursen bygger på ett beteendeterapeutiskt förhållningssätt med inslag av tydliggörande pedagogik. Vi träffas för föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella hemuppgifter utifrån specifika teman. Föräldraträningsprogrammet kan hjälpa dig att förebygga och hantera beteendeproblem som uppstår. Det är en fördel att ha gått en grundkurs om autism och intellektuell funktionsnedsättning innan man deltar i programmet. Gruppen träffas vid sex tillfällen.