Föräldratränings-program om autism (ASD) och intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För föräldrar till barn och ungdomar 5-17 år med ASD och IF

Föräldraträningsprogrammet kan hjälpa dig att förebygga och hantera beteendeproblem som uppstår. Kursen bygger på ett beteendeterapeutiskt förhållningssätt med inslag av tydliggörande pedagogik. Vi träffas för föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella hemuppgifter utifrån specifika teman. Det är en fördel att ha gått en introduktionskurs innan man deltar i programmet. Gruppen träffas vid sex tillfällen samt ett uppföljningstillfälle några veckor efter avslutad kurs. Inför kursstart kommer alla anmälda att bli uppringda av en av kursledarna som stämmer av kursens innehåll med föräldrarnas förväntningar.