Föräldrakraft – att få kraft och ork att räcka till. Heldag

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till en ungdom med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka.