Five day advanced PODD course - Femdagars avancerad PODD-utbildning

For professionals and others in contact with persons using PODD

This course aims to build on current knowledge and fluency using PODD communication books for individuals who have begun to implement these strategies with people who need AAC. Focus will be on building fluency, refining observational assessment and implementation planning skills, and strategies for training communication partners. The course will also provide opportunities for problem solving more complex challenges. Content will include case studies from participants. The course will be held in English. See attachment for more details


Den här femdagarsutbildningen är en fördjupningskurs i PODD avsedd för de som skall hantera och anpassa PODD för användare. Kursen hålls av skaparen av PODD – logoped Gayle Porter, med stöd av certifierade PODD-instruktörer från StoCKK. För deltagande krävs genomgången tvådagars introduktionskurs i PODD. Kursen ges på engelska.
Kursen syftar till att utveckla ditt arbete med PODD. Fokus kommer att ligga på hur man skapar flyt i användandet av PODD, hur man genomför en dynamisk bedömning och hur implementering av PODD i nätverk kan genomföras, med utbildning av och stöd till kommunikationspartners. Kursen ger också tillfälle till att jobba med problemlösning vid komplexa utmaningar.
Se bilaga för mer information