Familjen och livet med personliga assistenter i hemmet

För föräldrar till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Hur blir livet när man har personliga assistenter i hemmet? Hur kan du göra för att få vardagen att fungera?  Hur vill du forma ditt och familjens liv? 

Marita Gustafsson och Rebecca Wrase är mammor till barn med flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i kombination med rörelsenedsättning). De är också arbetsledare för barnens personliga assistenter.
Under denna dag diskuterar och delar de med sig av sina erfarenheter kring rutiner, informationsöverföring, kompetensutveckling och arbetsledarskap. Du får praktiska och konkreta tips på hur man kan göra.