Elever på Ågesta folkhögskola berättar om arbete och boende

För alla intresserade

Föreläsarna har Aspergers syndrom och går Ågestas ettåriga informatörsutbildning och berättar om sina erfarenheter. Hur fungerar det på jobbet när man har Aspergers syndrom? Hur fungerar arbetsuppgifterna, fikapauserna, samarbetet med arbetskamraterna och med chefen? Ska man berätta om sin diagnos, vad innebär det och för vem ska man berätta? Att flytta hemifrån kan vara extra utmanande när man har Aspergers syndrom. Boendesituationen varierar. Föreläsarna berättar om vilka svårigheter de upplever och vilka strategier de använder för att få vardagen att fungera. Hur är det att få hjälp av en boendestödjare? Hur är det att bo ihop med någon och hur känns det att bo själv?