Diagnos - och sen då?

En diagnos väcker ofta många frågor om vilket stöd som går att få och vart man vänder sig.

Vid en informationsträff på Habiliteringens resurscenter får du information och möjlighet att ställa frågor om: 
habiliteringen - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger 
ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
kommunernas stöd och hur man får del av det
hjälpmedel och hur man får det
stöd i skolan. 

Informationsträffen hålls i en stor lokal med maximalt fem deltagare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.