Bokläsning - anpassade böcker

För närstående till barn under 12 år med funktionsnedsättning.

StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) inbjuder till en eftermiddag om att läsa tillsammans med sitt barn. Föreläsarna ger exempel på hur man kan göra olika anpassningar för att göra lässtunden till ett tillfälle för samspel och delaktighet, oavsett kommunikationssätt. Vi visar exempel på böcker som anpassats med bildstöd, tecken, enkel samtalsapparat och surfplatta (iPad).