Autismspektrumdiagnos (Aspergers syndrom) – en introduktion

För alla intresserade. Ingen föranmälan.

Föredraget ger en introduktion till vad autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning innebär, utifrån vetenskap och ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum och Jill Carlberg som har Aspergers syndrom.