Appar för språkträning

För närstående till personer med funktionsnedsättning.

Vi visar ett granskat urval av appar som lämpar sig för språkträning inom olika områden: ordförråd, ordförståelse, olika begrepp och kategorisering, lyssningsövningar, ljud- och talträning, grammatik, meningsbyggnad, berättande och tidig läs- och skrivinlärning. Vissa appar kan anpassas med eget innehåll och bilder och vi ger exempel på hur det kan göras. Det kommer även finnas möjlighet att prova på olika appar och diskutera hur man använder dem utifrån olika behov och intressen.

Ta gärna med din egen iPad om du har frågor eller vill ha hjälp med någon app du redan har.