AKKtiv KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd

Föräldrar till barn i förskoleåldern som har begränsat talat språk och är i behov av alternativa kommunikationssätt (AKK – alternativ och kompletterande kommunikation).

Syftet med kursen är att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du bäst stöttar ditt barns utveckling av kommunikation och språk genom att tidigt introducera alternativa kommunikationssätt. 

Du får lära dig om olika alternativa kommunikationssätt (t ex tecken, bilder, pratapparat) samt föräldrastrategier och får pröva att använda dem i hemmet mellan varje kurstillfälle.

Kursen omfattar sex tillfällen och ger möjlighet att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra. Vid varje tillfälle får du också en hemuppgift.

Om ni är fler än en förälder ser vi gärna att ni, om möjligt, anmäler er tillsammans. För mer information om kursen, besök gärna www.akktiv.se