AKK – en introduktion för yrkesverksamma

För personliga assistenter samt personal på gruppbostäder och dagliga verksamheter som i sitt arbete möter vuxna personer med kommunikativa svårigheter.

En föreläsning riktad till dig som i ditt arbete möter vuxna personer med kommunikativa svårigheter som är i behov av ett alternativ eller ett komplement till sin kommunikation (AKK). Det kan till exempel vara tecken, bilder eller talande hjälpmedel. Under föreläsningen kommer vi att prata om vad AKK och kommunikation är samt visa på hur du som personal kan stödja och bemöta.

Om du arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.