PDoC-teamet

PDoC-teamet arbetar med patienter som efter förvärvad hjärnskada drabbats av långvarig svår medvetandestörning.

 PDoC - Prolonged disorders of consciousness - kan på svenska beskrivas som icke-responsivt vakenhetssyndrom, minimalt medvetandetillstånd eller långvarig svår medvetandestörning. 

Tillståndet kännetecknas av att patienten saknar förmåga till funktionell kommunikation (att kunna svara ja och nej) samt att patienten saknar förmåga att använda föremål på ett funktionellt sätt. 
Det här är patienter som har omfattande behov – PdoC-teamet arbetar med följande områden:

 • funktionsbedömning – led, muskel, andning och smärta
 • sittande, liggande och stående
 • hemträning
 • ätande och sväljning
 • kommunikation
 • hjälpmedel
 • kunskap om konsekvenser av hjärnskada
 • stöd till närstående – vuxna och barn
 • information om samhällets stöd.

PDoC-teamet samverkar med:

 • andra vårdgivare
 • handläggare på kommun och Försäkringskassa
 • personal på dagliga verksamheter, i boenden och personliga assistenter.

PDoC-teamet är en del av Hjärnskadecenter vuxna som är en verksamhet inom Habilitering & Hälsa.

Vi som jobbar i teamet är arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog.