Om oss

Hjärnskadecenter tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Stockholms läns landsting. Vi riktar oss till personer med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

Vi tar emot barn 2-17 år med förvärvad hjärnskada och varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar.

Vi tar emot vuxna som har drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada mellan 13-64 års ålder.

Vi ger framför allt insatser för dig som upplever kognitiva, fysiska, exekutiva och/eller psykosociala svårigheter efter din hjärnskada.

Vi ger även råd och stöd till närstående.

Hos oss arbetar arbetsterapeut, kurator, logoped, neuropsykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och specialpedagog.

Vi tar emot personer från hela Stockholm län.

Det är avgiftsfritt att vända sig till oss och få insatser.

Vi har tystnadsplikt.

Enhetschef på Hjärnskadecenter är Ylva Kruse.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-123 351 01
Fax: 08-123 496 37
E-post: hjarnskadecenter.slso@sll.se

Besöksadress:
Olivecronas väg 5
Sabbatsbergs sjukhus, Punkt B, 4 tr 

Postadress: 
Hjärnskadecenter
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm