Hjärnteamet barn

Inom Habilitering & Hälsa finns 15 habiliteringscenter för barn. Hjärnteamet barn är ett av dessa och ger råd och stöd till barn med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning i åldern 2–17 år som bor i Stockholms län.

Vem kan få kontakt med oss?

Vi vänder oss till barn med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barnet ska vara i åldern 2–17 år och bo i Stockholms län.

Hur får man kontakt med oss?

För att få hjälp av Hjärnteamet barn kan ni vända er till läkare för remiss eller ta kontakt med oss direkt. Insatserna är kostnadsfria.

Vad kan Hjärnteamet barn erbjuda mig/mitt barn?

Tillsammans med barnets familj kartlägger vi behov och önskemål och därefter gör vi en vårdplanering om vilka insatser som ska ges. Insatserna kan röra sig om råd och stöd, behandling, konsultation eller att ge kunskap till personer i barnets närmiljö. De kan ges individuellt eller i form av gruppverksamhet. Vi erbjuder även stöd till närstående.

Samverkan

Vi samverkar bland annat med förskola, skola, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), kommunens handläggare samt landstingets hälso- och sjukvård för barn.

Länkar till andra webbplatser

> Epilepsiwebben

> Barncancerfonden Stockholm Gotland
​Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell patient- och anhörigförening som bedriver verksamhet för alla som bor i Stockholm och Gotland med omnejd.

> Rätt till stöd i skolan för elever med cancer
Folder med information från Barncancerfonden.

> Hjärntumörsgruppen
Hjärntumörsgruppen är en stödgrupp under Barncancerfonden.

> Hjärnkraft i Stockholm län

Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

> Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

> Syskonkompetens
En webbplats med kunskap om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning.

> Talknuten
Talknuten är en regionförening som är ansluten till Afasiförbundet i Sverige och arbetar för barn och ungdomar med språkstörning eller afasi och deras föräldrar.