Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter vuxna vänder sig till personer från 18 som har drabbats av svår, förvärvad hjärnskada mellan 13-64 års ålder och som omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vem kan få kontakt med oss?

Vi vänder oss till vuxna med svår, förvärvad hjärnskada och som bor i hela Stockholms län.

De flesta personer med förvärvad hjärnskada som vi har kontakt med bor i eget boende. En mindre andel bor i gruppbostad eller på servicehus och ett fåtal bor på sjukhem.

Våra insatser vänder sig även till närstående och andra personer i den skadades närmiljö.

Hur får man kontakt med oss?

För att få hjälp av Hjärnskadecenter kan ni vända er till läkare för remiss eller ta kontakt med oss direkt. Insatserna är kostnadsfria.

Vad kan Hjärnskadecenter vuxna erbjuda mig?

Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål och därefter gör vi en vårdplanering om vilka insatser som ska ges. Insatserna kan röra sig om råd och stöd, behandling eller konsultation. Vi erbjuder även stöd till närstående.

Målet för vår verksamhet är att underlätta vardagstillvaron för personer med förvärvad hjärnskada och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhället.

Samverkan

Vi har nära samverkan med rehabiliteringskliniker, handläggare i kommuner och på Försäkringskassan, dagliga verksamheter, skolor, gruppbostäder, intresseorganisationer och patientföreningar.