Sömnskola

Ni kommer att lära er och dela erfarenheter om sömnens betydelse för smärta, stress och förmåga att fungera i vardagen. Vi diskuterar tillsammans om hur man får balans mellan aktivitet och vila.

Ni får praktiska övningar, tips om olika hjälpmedel och hemuppgifter.

Målet är att bättre kunna styra över sin sömn.

4-5 tillfällen, 90 minuter per tillfälle i grupp.