Samtalsgrupp för unga vuxna med förvärvad hjärnskada

För dig som vill träffa andra unga vuxna med förvärvad hjärnskada.

I gruppen ges möjlighet att utbyta erfarenheter, känslor och tankar med personer i liknande situation.

Ni kommer att få information om vilka rättigheter som finns och vilket stöd ni kan få av samhället.

5-6 tillfällen, 75 minuter per tillfålle under en termin.
terminsstart 2019-09-25