Samtalsgrupp för partners till personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

I gruppen ges möjlighet att utbyta erfarenhet, känslor och tankar kring siutationen som närstående.

Ni kommer att få fördjupad information om hjärnskador, hjälpmedel och rättigheter i samhället.

4-5 tillfällen, 90 minuter per tillfälle under en termin.