Samtalsgrupp för par

För utbyte av erfarenheter och tankar kring parrelationen efter en förvärvad hjärnskada.

3-4 tillfällen per termin.