Grupp- och kursverksamhet

Vi erbjuder grupp- och kursverksamhet för dig som har aktuell kontakt på Hjärnskadecenter. Till vänster hittar du de grupper/kurser som vi erbjuder. Klicka på den kurs du är intresserad av för att läsa mer.

Hjärnskadecenter har haft samtalsgrupper och annan gruppverksamhet under många års tid. Vi har sett hur patienter haft glädje och nytta av att träffa andra i liknande situation. Patienten har fått bekräftelse på att hen inte är ensam i sin situation efter en förvärvad hjärnskada. Patienten har fått ny kunskap av professionella, och kunnat tipsa andra om strategier som fungerat i hens vardag. Patienten har kunnat utbyta erfarenheter, tankar och känslor med andra.

Vi har tystnadsplikt inom all gruppverksamhet.
 
Lämna din intresseanmälan genom att ringa telefon 08-123 351 01 eller skicka e-post till hjarnskadecenter.slso@sll.se eller 1177.se.

När vi har fått din intresseanmälan sätter vi upp dig på väntelista. Grupperna startar när tillräckligt många har lämnat intresse.

Om du skickar in intresseanmälan per post ange följande:

  • vilken grupp du vill anmäla dig till
  • ditt namn
  • din adress
  • ditt telefonnummer.