Ansökan

Hjärnskadecenter har två olika team - ett för barn och ett för vuxna.

Hjärnteamet barn tar emot barn 2-17 år med förvärvad hjärnskada och varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar.

För att ansöka till Hjärnteamet barn kan du kontakta oss på telefon 08-123 351 01 eller fylla i ansökningsblanketten nedan, för det barn ansökan gäller, och skicka till:

Hjärnteamet barn 
Sabbatsbergs sjukhus 
Olivecronas väg 5, 4 tr.
113 61 Stockholm

Ansökan om insatser för barn

Hjärnskadecenter vuxna tar emot personer från 18 års ålder, som har drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada mellan13-64 års ålder.

Ansökan till Hjärnskadecenter vuxna på 1177 Vårdguiden:
> Hjärnskadecenter vuxna på 1177.

Du kan också kontakta oss på telefon 08-123 351 01 eller fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka till:

Hjärnskadecenter
Sabbatsbergs sjukhus 
Olivecronas väg 5, 4 tr.
113 61 Stockholm

Ansökan om insatser för vuxna

En god man eller närstående kan också kontakta oss.