Tips i kommunerna Huddinge och Botkyrka

Det finns många hemsidor med användbar information för dig som har en funktionsnedsättning. För att hjälpa dig har vi samlat länkar inom olika områden. Många av länkarna är riktade till dig som bor i Botkyrka eller Huddinge.

Arbete

Arbetsförmedlingen – särskilt stöd
​Arbetsförmedlingen erbjuder särskilt stöd till dig med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning.

> AF-särskilt stöd

Arbetsförmedlingens kontor

> Botkyrka Salem

> Huddinge

Fritid

Fritidsnätet
Aktiviteter som funkar för dig med funktionsnedsättning.

> Fritidsnätet

Fritidskonsulenter
Både Botkyrka och Huddinge kommun har anställda fritidskonsulenter som arbetar med just fritidsaktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar.

> Botkyrka
E-post: irene.cederborg@botkyrka.se

> Huddinge
E-post: eliz.lindstrom@huddinge.se

Intresseorganisationer

Autism och Aspergerförbundet
En ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

> Stockholms län

> Nationell nivå

Riksförbundet Attention
​Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

> Huddinge/Botkyrka

> Attention UNG Stockholm - för dig mellan 15 och 30 år    

> Nationell nivå

Organiserade Aspergare
En intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister.

> Organiserade aspergare

Riksförbundet FUB
För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns lokalföreningar i Huddinge och Botkyrka.

Huddinge

> Botkyrka-Salem

> Nationell nivå

RBU
Ideell förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder.

Stockholms län

Nationell nivå

Samhällets stöd

Kommunens LSS-handläggare
Om du vill söka gruppboende, daglig verksamhet eller annan LSS-insats vänder du dig till LSS-handläggare i din kommun. Ansökningsblankett går att ladda ned på kommunens hemsida (se nedan). Det går också att ringa och beställa blanketten.

> Botkyrka
Telefon 08-530 610 00

> Huddinge
Telefon 08-535 300 00

Försäkringskassan
Här kan du läsa om vilken hjälp du som har en funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan:

> Försäkringskassan

Utbildning

Kommunens studievägledare
På kommunernas hemsidor finns information om hur man kan komma i kontakt med studievägledare om du till exempel vill komplettera dina gymnasie- eller grundskolebetyg.>>

> Botkyrka

> Huddinge

Lärvux
Kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

> Lärvux Stockholm

Allmän linje – Aspergerlinjen (Ågesta folkhögskola)
Kursen vänder sig till dig som har Aspergers syndrom och antingen vill lära dig mer om arbetslivet, vill lära dig informera om Aspergers syndrom.

> Ågesta folkhögskola

Livskunskap (Hagabergs folkhögskola)
Studier som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa.

> Hagabergs folkhögskola

Annexet (Botkyrka kommuns gymnasiesärskola)
På Annexet finns olika nationella program, individuella programmet samt verksamhetsträning för ungdomar med funktionsnedsättning.

> St Botvids

Gymnasiesärskolan på Östra gymnasiet
På Östra gymnasiet finns det individuella programmet för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

> Östra gymnasiet

Hotell, restaurang och bageri på Sågbäcksgymnasiet
Sågbäcksgymnasiet kan ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning läsa ett program med inriktning hotell, restaurang och bageri.

> Sågbäcksgymnasiet