Vi som arbetar här på Haninge barn

Administrativ personal

Elin Rawet
Enhetschef
08-123 356 23
elin.rawet@sll.se
Jannike Ekwall
Administratör
08-123 356 21
jannike.ekwall@sll.se
Ulrika Tenor
Administratör
08-123 356 22
ulrika.tenor@sll.se

Behandlare

Anna Svensk
Logoped
08-123 356 25
anna.svensk@sll.se
Camilla Dawkins
Arbetsterapeut
08-123 356 44
camilla.dawkins@sll.se
Tatiana Westin
Psykolog
08-123 356 34
tatiana.westin@sll.se

Cia, sjukgymnast på Hc Haninge Cecilia Mårtensson
Sjukgymnast
08-123 356 40
cecilia.martensson@sll.se
Emma, sjukgymnast på Hc Haninge Emma Nylén
Sjukgymnast
08-123 356 38
emma.nylén@sll.se
Carina, specialpedagog på Hc Haninge Carina Åhsberg
Specialpedagog
08-123 356 29
carina.ahsberg@sll.se
Hanna Cederlund (föräldraledig)
Psykolog
08-123 356 24
hanna.cederlund@sll.se
Linda Bauer
Kurator
08-123 356 32
linda.bauer@sll.se

Vi som arbetar här Anneli Skarpenhed
Sjukgymnast
08-123 356 36
anneli.skarpenhed@sll.se
Johanna Thall
Sjukgymnast
08-123 356 39
johanna.thall@sll.se
Åsa, arbetsterapeut på Hc Haninge Åsa Perbo Mulder
Arbetsterapeut
08-123 356 33
asa.perbo-mulder@sll.se
Linda Lindberg
Logoped
08-123 356 26
linda.lindberg@sll.se
 
Eva Fredriksson
Specialpedagog
08-123 356 28
eva.fredriksson@sll.se
Stina Larsson
Kurator
08-123 356 12
stina.larsson@sll.se

Veronica Vacker
Specialpedagog
08-123 356 42
veronica.vacker@sll.se
Fredrik Gillhagen (föräldraledig)
Kurator
08-123 356 27
fredrik.gillhagen@sll.se
Gisela Bergfors (föräldraledig)
Kurator
08-123 356 12
gisela.bergfors@sll.se

Anne Forsen
Arbetsterapeut
08-123 356 37
anne.forsen-persson@sll.se
Elin Moqvist
Kurator
08-123 356 24
elin.moqvist@sll.se