Grupper för barn och ungdomar hos Haninge barn

Här presenteras de grupper som vi erbjuder för barn. Alla grupper är inte aktuella varje termin, det baseras utifrån de behov som finns.

Är du speciellt intresserade av en grupp och vill veta mer så hör av dig till hchaninge@sll.se.

För barn i åldrarna 2-6 år

Bassängträning

Syftet med gruppen är att stärka kroppsuppfattning, ge rörelseglädje och vattenvana samt att få möjlighet att träna tillsammans med andra barn. Erbjuds efter behovsbedömning.

Ridning

Sjukgymnastisk behandling. Träning av rörlighet, balans och bålstabilitet. Målsättningen är alltid individuell men behandlingen sker i grupp. Erbjuds efter behovsbedömning​

För barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år

Bassängträning - Rörelseträning och sinnesstimulering

Syftet med gruppen är att utnyttja vattnets egenskaper för att få optimal rörelseträning och sinnesstimulering. Samt stärka kroppsuppfattning, ge rörelseglädje och vattenvana. Erbjuds efter behovsbedömning.

Bassängträning, cirkelträning

Passet börjar med gemensam uppvärmning till musik. Stationsträning anpassad efter individuell förmåga. Erbjuds efter behovsbedömning.

Cirkelträning på land

Passet börjar med gemensam uppvärmning till musik. Stationsträning anpassad efter individuell förmåga. Erbjuds efter behovsbedömning.

Inför skolstart

För barn i åldern 6-9 år. Hur kan man prata om funktionsnedsättning? Samtal kring funktionsnedsättning, lekstund, sagoläsning och mellanmål. Gruppen inleds med ett informationstillfälle för föräldrar och avslutas med ett uppföljningstillfälle för barn och föräldrar.

KONTAKT - social färdighetsträning i grupp 8-12 år

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp för barn med diagnos inom autismspektrum (ASD). I gruppen gör vi övningar och diskuterar ämnen om socialt samspel. Gruppen träffas 12 gånger och föräldrarna träffas 3 gånger.

KONTAKT - social färdighetsträning i grupp 13-18 år

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp för ungdomar med diagnos inom autismspektrum (ASD). I gruppen gör vi övningar och diskuterar ämnen om socialt samspel. Gruppen träffas 12 gånger och föräldrarna träffas 3 gånger.

Mat, prat och något kul

Eftermiddagsträffar för barn med rörelsenedsättning. Vi träffas för att leka, prata och prova på olika aktiviteter. Syftet är att få tillfälle att träffa andra barn med rörelsenedsättning. Erbjuds för åldersgrupperna 6-9 år och 9-12 år.

Social färdighetsträningsgrupp

För barn med diagnos inom ASD. Syftet med gruppen är att få öva sig på olika sociala situationer samt att träffa andra barn/ungdomar i liknande situationer. Gruppen ges vid 12 tillfällen. I början kommer vi fokusera på att alla får möjlighet att bekanta sig med varandra. Senare under terminen kommer vi göra olika gruppövningar, lekar, rollspel samt prata om olika teman. För mer information se bifogat dokument. 

Ungdomsgrupper för ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

​Kom och träffa andra ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. För åldrarna 11-16 år. Vi fikar och pratar om livet.  Första träffen hjälps vi åt att bestämma vilka teman vi ska prata om. Det kan vara till exempel vänskap, självkänsla, kärlek, funktionshinder.