Tips på fritidsaktiviteter från Haninge barn

Fritidsnätet är en tjänst för att hitta fritidsaktiviteter för personer som behöver extra stöd.
fritidsnatet.se

Funktionshindersguiden ger tips och inspiration på fritid, kultur och motion för barn med funktionsnedsättning

Barn med en funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturella evenemang som alla andra. Många aktiviteter är anpassade för barn som behöver särskilt stöd. på fritidsaktiviteter. 
> Fritid, kultur och motion för barn med funktionsnedsättning - funktionshindersguiden.se