Grupper för anhöriga hos Haninge barn

Här presenteras de grupper som vi erbjuder för anhöriga. Alla grupper är inte aktuella varje termin, det baseras utifrån de behov som finns.

Är du speciellt intresserad av en grupp och vill veta mer så hör av dig till hchaninge@sll.se.

AKKtiv KomIgång – Föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd

Kurs för dig som är föräldrar till barn 1 - 7 år som har svårigheter med tal, språk  och kommunikation. 

Föräldra- och barngrupp

Öppen grupp för nya föräldrar som har barn upp till 2 år. Ger dig som förälder tillfälle att träffa andra föräldrar. På programmet står sång- och rörelselekar med tecken som stöd och en fikastund.

COPE 4-12 år

Ett föräldrautbildningsprogram för dig som har barn i åldern 4 – 12 år och bor i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Du får olika verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt eller hur man förebygger och hanterar konflikter och andra svåra situationer.

Navigator ACT – Känner du dig stressad, nedstämd eller mår dåligt? 

Navigator ACT är en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett habiliteringscenter. 

ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. 

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig så snart du vet du är intresserad via e-post till hchaninge@sll.se. Ange namn, namn på det barn som är inskrivet, e-postadress och telefonnummer till dig. Du kan också lämna in en anmälan till någon av våra administratörer.

Självständighet i vardagen

Kurs för föräldrar till barn med autism eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). Syftet med kursen är att ge praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter. 

Syskongrupp för dig mellan 10-13 år vars syskon har ASD

Ibland kan det vara svårt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Då kan det vara skönt att träffa andra i liknande situation. Under syskongruppen kommer vi att träffas och prata om hur det är att ha en annorlunda bror eller syster.​ 

Syskongrupp för dig som är mellan 9-12 år

Ibland kan det vara svårt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Då kan det vara skönt att träffa andra i liknande situation. Under syskongruppen träffas vi och pratar om hur det är att ha en annorlunda bror eller syster.​ 

Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK)

Utbildningen är till för föräldrar, anhöriga och personal till barn med behov av stöd för att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Tematräff - Kognitivt stöd

Tematräffen för föräldrar till barn med ASD eller IF. Vi kommer att prata om hur man kan skapa struktur och rutiner i vardagen. Vad är kognitivt stöd? På vilket sätt kan kognitivt stöd underlätta för mitt barn och vår familj? Vilka kognitiva hjälpmedel finns?

Temakväll – Problematisk skärmtid med fokus på dataspelande

Temakväll för föräldrar och närstående till barn och ungdomar 7-18 år. Vi kommer att prata och diskutera dataspelens drivkrafter

Tematräff - Sömn

Habiliteringscenter Haninge bjuder in till en tematräff om sömn. Under denna träff delger vi fakta om sömn, vanliga sömnsvårigheter samt råd och tips kring hur sömnen för ditt barn kan förbättras.