Vårdmottagningar och psykiatriska mottagningar

Här hittar du information om var du kan vända dig när du behöver medicinsk och psykiatrisk vård i Stockholms län.

> Akutmottagning för våldtagna
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
​> Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
> Barnavårdscentral (BVC)
> Första linjen-mottagningar
> Gynekologimottagningar
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge
> Hörselmottagning
​> Internetpsykiatrin​
> Mansmottagning​
> Närakut
​> Psykiatri för vuxna​
> Sjukhus i Stockholms län
> Stockholms Syncentral
> Ungdomsmottagning​
> Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Akutmottagning för våldtagna

Akutmottagningen för våldtagna är bemannad dygnet runt med personal som är särskilt utbildad för att ta emot alla som utsatts för sexuellt övergrepp. Till mottagning är du välkommen upp till en månad efter övergreppet. På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkarsekreterare.
> Akutmottagning för våldtagna - sodersjukhuset.se

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

BUMM är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. De utreder och behandlar till exempel astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser. De gör även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar). Det kan till exempel handla om symtom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utåtagerande beteende.
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar som är upp till 18 år. BUP ger stöd och behandling till personer som mår psykiskt dåligt, eller vill utreda sin könsidentitet eller vill genomföra neuropsykiatriska utredningar.
> bup.se
> Barn- och ungdomspsykiatri - 1177.se

Alex besöker BUP

Alex, tillsammans med sina känslor Glad, Arg, Trött, Orolig och Ledsen, besöker en mottagning för att ta reda på hur ser det ut på BUP? vilka jobbar där? måste man prata om man inte vill? 
Filmen om Alex finns textad på flera olika språk, samt syntolkad och teckentolkad.
> Alex besöker BUP - bup.se

BUP FUNK

BUP FUNK är en specialenhet inom BUP Stockholm som tar emot patienter med repetitiva beteenden och tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder),OCD som också har autismspektrumtillstånd. 
> BUP FUNK - bup.se 

BUP:s team för döva och hörselskadade

​​BUP:s team döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och där barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik.  Du behöver inte ha remiss.
> BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team som har möjligheter att specialanpassa behandlingsinsatser. De kan arbeta både i hemmet, annan plats eller på mottagningen. De kan också ha en tätare kontakt än på den lokala mottagningen med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från tydliga mål och följs upp regelbundet. 
> Mottagningar för mellanvård - bup.se

BUP:s specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan handla om barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Som patient kommer man oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​> Specialenheter - bup.se

Barninternetprojektet (BIP)

Projektet drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landstings. Syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär så som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar och/eller tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen
> BIP - bup.se

Barnavårdscentral (BVC) 

Barnavårdscentral erbjuds hälsoundersökningar, vaccinationer och råd om barns utveckling från 0 år och fram tills barnet börjar förskoleklass. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral, du ska gå hos.

> Barnavårdscentral​ - 1177.se

Första linjen-mottagningar

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har psykologer som riktar sig speciellt till barn och ungdomar. De kallas första linjen-mottagningar. Du kan även kontakta din vanliga vårdcentral eftersom alla vårdcentraler har en kurator eller psykolog som arbetar där.
> För dig som är ung - 1177.se 
> Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa - 1177.se

Gynekologimottagningar 

Alla gynekologimottagningar ger gynekologisk specialistvård som bland annat omfattar undersökningar, behandlingar och uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär. Du kan själv välja vilken gynekologisk mottagning du vill gå till. 
> Gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se
> Hitta gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se 

Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge

De tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna  - karolinska.se 
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Huddinge - karolinska.se 

Hörselmottagning

​Om du bor i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
> Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se

Under länken hörselmottagningar kan du se vilka mottagningar som du kan välja mellan i Stockholms län.
> Hitta hörselmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Internetpsykiatrin

Internetpsykiatrin är internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandling ges till dig som har till exempel adhd, depression, paniksyndrom, magproblem (IBS) sömnproblem, tvångssyndrom eller social fobi.

Att få behandling via internet är ett sätt att öka tillgängligheten av vård och olika sätt att få vård. Internetbehandling är alltså ett komplement och inte en ersättning av andra insatser inom vården.

Du som bor i Stockholms län gör en ansökan på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du som bor utanför Stockholms län ringer till deras behandlingskoordinator eller till deras medicinska sekreterare. 

Efter ansökan blir du kallad till ett besök. Under besöket kommer du att träffa en läkare eller en psykolog för att göra en bedömning av hur du mår och diskutera om behandlingen passar dig. Behandlingen pågår sedan i 12 veckor. Efter att behandlingen har avslutats, kallas du vid behov till ett uppföljande besök med psykolog eller läkare.

Kostnaden för internetbehandling är 100 kronor för varje behandlingsvecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer kostnad för besök med psykolog eller läkare som kostar 350 kronor upp till högkostnadsskyddet. 
> internetpsykiatrin.se 

Mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för män och de som identifierar sig som man. Du kan komma till Stockholms mansmottagning om du är minst 20 år och bor i Stockholms län. Deras personal består av sjuksköterskor, läkare, kurator, sexolog och psykolog. De har även erfarenhet och kunskap av att möta personer med olika funktionsnedsättningar. 

Du kan få hjälp med provtagning och undersökning för könssjukdomar. Du kan även få hjälp och stöd vid sexuella svårigheter.
> Stockholms mansmottagning - jarvamansmottagning.nu 

Närakut

​På närakuten får du hjälp med akuta besvär och olycksfall som inte är livshotande.
​> Närakuter - slso.sll.se

Psykiatri för vuxna 

Psykiatrin erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning. De utreder och behandlar även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd,  autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av psykiatri för vuxna i Stockholms län. Det finns andra privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
> Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se
> Söka psykiatrisk vård - 1177.se
> Psykiatrisk vård för vuxna - 1177.se
> Lista på psykiatriska öppenvårdsmottagningar och akutenheter inom Stockholms län - 1177.se

Döva och hörselskadade

Det finns en specifik mottagning för dig som är döv eller hörselskadad med ångestsproblematik, depression, bipolära sjukdomar, psykosproblematik, neuropsykiatriska problem och kognitiva funktionsnedsättningar.

​Du kan själv kontakta mottagningen eller få en remiss från din vårdcentral.
> Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö - psykiatrisydvast.se

Sjukhus i Stockholms län

På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

​Akutsjukhus:

 • Capio S:t Görans sjukhus
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
 • Norrtälje sjukhus
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus

Barnakutmottagningar:

 • ​Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där finns även en närakut för barn upp till och med 17 års ålder
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Barnakuten vid Danderyds sjukhus
 • Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset

> Sjukhus i Stockholms län – 1177.se 

Stockholms Syncentral

​Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentral olika team: 

 • Barn- och ungdomsteamet 
 • Datateamet
 • Seniorteamet 
 • Vuxenteamet 

> Stockholms Syncentral - slso.sll.se

Ungdomsmottagning

​Ungdomsmottagningar vänder sig till alla mellan 12-23 år och besöken är kostnadsfria. De som arbetar där är barnmorskor, kuratorer och läkare. För att komma till en ungdomsmottagning kan du antingen boka tid eller komma på någon av deras drop-in tider. 

Du kan få hjälp med till exempel preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning kring kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller till exempel stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer eller identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se 

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13-25 år. Där kan du få kunskap om till exempel kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger eller självkänsla. 

Till Fråga UMO kan alla mellan 13-25 år ställa frågor anonymt om sex, hälsa och relationer. På Fråga UMO kan du också läsa andras frågor och svar. 
> umo.se

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

​​På vårdcentralen behandlas vuxna, ungdomar och barn för sjukdomar och besvär som inte är akuta eller livshotande så som till exempel halsont, hög feber, urinvägsinfektion, allergi, yrsel, ryggont, kroniska sjukdomar som diabetes eller för att mäta blodtrycket. De ansvarar även för bedömning och behandling av lindriga psykiska problem när du till exempel känner dig nedstämd, har sömnsvårigheter, har ångest, sömnproblem eller är orolig. 

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietist och logopeder. 

Du kan lista dig på vilken vårdcentral som du vill till exempel den som ligger bäst till för dig eller där du bor.
> Så väljer du husläkarmottagning i Stockholm - 1177.se 
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se