Missbruk och beroende

Här hittar du information om missbruk och beroende av till exempel alkohol, narkotika, spelberoende, sexmissbruk, läkemedelsmissbruk eller tobak.

> Behandling av beroende och missbruksvård
> Kunskapsguiden.se
> Alkohol
> Läkemedelsmissbruk och beroende
> Narkotika
> Spelberoende​
> Sexmissbruk
> Tobak

Behandling av beroende och missbruksvård

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp.

Beroendemottagning 

​Landstinget och kommunerna har gemensamma lokala beroendemottagningar och de samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller missbruk. Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna ansvarar för stöd och hjälp när det gäller boende och försörjning beroendemottagningarna arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och socialsekreterare

På en beroendemottagning kan du få hjälp med:

 • Rådgivning och information
 • Samtalsstöd
 • Avgiftning och behandling
 • Träning i att förebygga återfall.

> Beroende och missbruksvård - 1177.se 

Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm erbjuder hjälp och stöd till dig som är vuxen och har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende samt närstående.

Du kan ansöka direkt till den öppenvårdsmottagning som passar dig bäst eller så kan du gå via din företagsläkare eller vårdcentral.
> beroendecentrum.se
> Lista på beroendecentrum Stockholms län - google.com 

Maria Ungdom

Maria Ungdom är en del av Beroendecentrum Stockholm och de är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger. De är en länsövergripande verksamhet inom Stockholms län. 

Deras uppdrag är att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från missbruk av alkohol, narkotika och/eller skadligt bruk av läkemedel samt att förebygga ohälsa. Arbetet sker tillsammans med ungdomens familj och nätverk. 
> mariaungdom.se 

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Du kan vända dig till vårdcentralen om du har problem med missbruk och beroenden av till exempel alkohol, narkotika, spelberoende, sexmissbruk, läkemedelsmissbruk eller tobak.

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietist och logopeder. 

Du kan lista dig på vilken vårdcentral som du vill till exempel den som ligger bäst till för dig eller där du bor.
> Så väljer du husläkarmottagning i Stockholm - 1177.se 
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se  

Kunskapsguiden.se

På kunskapsguiden.se har de en rubrik om missbruk och beroende som vänder sig till yrkesverksamma. 
> kunskapsguiden.se

Alkohol

Alkoholmissbruk och beroende

​Användning av alkohol kan leda till riskbruk, missbruk eller beroende och då finns risken för att få olika sjukdomar, sänkt livskvalitet och för tidig död. 

Bruket av alkohol kan både handla om att man dricker ofta eller stora mängder vid ett och samma tillfälle och minst en gång i månaden.
​> Alkoholmissbruk och –beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

​Alkohollinjen

Alkohollinjen ger stöd till personer som har alkoholproblem och vill förändra sina alkoholvanor samt deras anhöriga. All kontakt med Alkohollinjen sker per telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting. 
> alkohollinjen.se  

Läkemedelsmissbruk och beroende

De vanligaste läkemedel som du kan bli beroende av är lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel. Beroendet märks kanske först när du försöker sluta med läkemedlet och får abstinens som till exempel få ökad oro, ångest, förstoppning eller humörssvängningar. 
> Läkemedelsmissbruk och beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller TUB-mottagningeom du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. 

TUB-mottagningen

TUB-mottagningen (Terapi och Utvärdering av Beroendeframkallande läkemedel) kan hjälpa dig att ta dig ur ditt läkemedelsberoende. De tar emot dig som bor i Stockholms län, men de tar även emot patienter på specialistremiss från andra delar av landet. Du kan själv ansöka till TUB-mottagningar eller så kan du be din läkare att skicka en remiss.

TUB-mottagningen är till för dig som är beroende av: 

 • Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande ämnen ex zolpidem och zopiklon.
 • Smärtstillande medel som innehåller opiater som morfin eller morfinliknande ämnen.

> TUB-mottagningen - beroendecentrum.se

Narkotika

Narkotikamissbruk och beroende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer. 

Narkotika är ett samlingsbegrepp för ett stort antal preparat som kan delas in i följande grupper:

 • Cannabis, som hasch och marijuana
 • Centralstimulerande medel, som amfetamin och kokain
 • Opiater och opioider, som opium, morfin, heroin, metadon och buprenorfin
 • Hallucinogener, som ecstasy och LSD

> Narkotikamissbruk och –beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

Spelberoende

Spelberoende är när du inte kan kontrollera ditt spelande om pengar eller dataspel och det påverkar till exempel relationer, ekonomi och arbete.
​> Spelberoende – 1177.se 
> Spelproblem - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

Spelprevention.se

Spelprevention.se är en webbplats som riktar sig främst till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. På webbplatsen finns det information om spelproblem, spel om pengar och hur man kan förebygga spelproblem. 
> Spelprevention.se

​Stödlinjen

​Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga i Sverige. De arbetar med att motivera dig till förändring genom telefonsamtal, chatt eller e-post. Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av Socialdepartementet.
> stodlinjen.se

Sexmissbruk

​Sexmissbruk 

Sexmissbruk kan yttra sig som tvångsmässigt tänkande på sex.

Tecken på sexmissbruk kan till exempel vara att:

 • Ha sexuella tankar en stor del av dagen och som påverkar din vardag
 • Känner ett tvång att utföra sexuella aktiviteter när du är stressad, spänd eller deprimerad
 • Sexuella vanor som ger dig stora problem. Det kan vara till exempel problem med relationer, användning av telefonsextjänster eller porrsurfande på internet, anonymt sex med främlingar eller sex med prostituerade. 

> Sexmissbruk  - 1177.se 

Behandling

Kontakta din husläkare eller läs mer under rubrik sexualitet om vilka mottagningar du kan vända dig till för att få behandling av ditt sexmissbruk.

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje. Dit kan du ringa om du har tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du kan få stöd och råd och sedan hjälp vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende kan även ringa.
> preventell.se 

Tobak 

Rökning och snus

Det är främst nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende. Det påverkar beroendecentrum i hjärnan och gör att man vill tillföra nikotin för att slippa få abstinensbesvär. Det kan även kännas bra för stunden, för att passa in i en gemenskap, för att ha något att göra, för att ta en paus, umgås eller stilla oro.
> Rökning och snusning – 1177.se

Behandling

Kontakta din husläkare om du vill få hjälp att bli rök- och snusfri. 

Rökfri

​Rökfri är en E-tjänst för dig som är motiverad att sluta röka. Där finns stöd, råd och verktyg för att förbereda, genomföra och upprätthålla rökstoppet. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app för smartphone och surfplatta.
> Rökfri - 1177.se  

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonstödslinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd till dig som är anhörig och personal.
> slutarokalinjen.se