Mottagningar:

Habiliteringsenheten Skola är stängd

Habiliteringsenheten skola integreras med tre lokala habiliteringscenter för barn från och med höstterminen 2019. Anledningen är att eleverna på skolorna lättare ska få tillgång till hela det utbud som finns på våra lokala habiliteringscenter, exempelvis psykolog och kurator. Eleverna kommer precis som tidigare att få insatser på skolan, men medarbetarna byter arbetsplats. Samarbetet gäller barn med rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Elever på Eriksdalsskolan och Skanskvarnsskolan kommer att få insatser från Habiliteringscenter Söderstaden barn.

Elever på Jorielskolan och Mockasinen på Solbergaskolan kommer att få insatser från Habiliteringscenter Liljeholmen barn.

Elever på Move & Walk skolan och Sollentuna International School Djupdal kommer att få insatser från Habiliteringscenter Sollentuna barn.

08-123 354 00
Skolvägen 10
121 32 Enskededalen
Plan 4
Vägbeskrivning
Habiliteringsenheten Skola, Skolvägen 10, 121 32 Enskededalen