Habiliteringsenheten Årsta har bytt namn

Den 1 juli bytte Habiliteringsenheterna Årsta och Djupdal namn till Habiliteringsenheten Skola. Den nya webbadressen är habilitering.se/habskola.

08-123 354 00
Undra – material för barn

Undra – material för barn

Undra och hjälparhanden
Tillsammans med en barnboksillustratör har Habilitering & Hälsa tagit fram informationsmaterial för barn med en figur som heter Undra. Undra lotsar barnet genom habiliteringen och visar hur det kan gå till.
Undra - informationsmaterial för barn