Habiliteringscenter Sollentuna för ungdomar och vuxna

Hos oss får personer med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling. Vårt upptagningsområde är kommunerna Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sigtuna.

Vi träffar personer som har utvecklingsstörning, rörelsehinder, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada eller flerfunktionshinder, från 16 års ålder och uppåt.

Vi ger också stöd och information till anhöriga, gode män och till personal som möter personer med funktionsnedsättningar.

Du ansöker själv om insatser från oss. Ring oss så skickar vi hem en ansökningsblankett till dig.