Vill du veta mer om autism?

Här hittar du olika sätt att få information och kunskap om autismspektrumet.

På webben

autismforum.se finns fakta om autism. Du kan också läsa om stöd och insatser vid autism.
> autismforum.se

Ungochasperger.se är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet. Här kan man ta del av personliga berättelser och strategier och få vägledning kring vilket stöd som finns att få. 
> ungochasperger.se

asdförälder.se kan du som är förälder med en diagnos inom autismspektrumet möta andra i liknande situation och ta del av fakta och råd som kan underlätta familjelivet. 
> asdförälder.se

Scope är en webbkurs för unga, 16–25 år, som har en diagnos inom autismspektrumet.
> Mer om Scope

Här finns tips på hur man kan NPF-säkra klassrummet och skolmatsalen.
> NPF-säkra klassrummet
> NPF-säkra skolmatsalen

För barn

I appen Undra om habilitering får barn följa med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra. Här ser du vad olika barn kan göra när de besöker habiliteringen, bland annat känna igen olika känslor.

Boken Undra besöker habiliteringen är en berättelse om olika barn som besöker ett habiliteringscenter. Bland annat får man träffa Nils som tycker att det är alldeles för stojigt på förskolan.

> Appen och boken om Undra

Kommunikativt och kognitivt stöd

I vår utställning och visningsmiljö kan du lära dig mer om och prova stöd och hjälpmedel för kommunikation och kognition. På onsdagar är det öppet för alla intresserade och det finns kunnig personal på plats. Här kan du hitta:

  • Hjälpmedel som förenklar vardagen och gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera.
  • Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) med beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial.
  • Program och appar till datorer, smarta telefo­ner och surfplattor.
  • Alternativa och anpassade styrsätt till datorer, smarta telefoner och surfplattor.
  • Färdigt bildstöd som säljs till självkostnadspris.

> Utställning och visningsmiljö

Vi ger också konsultation och behandling kring kommunikativt och kognitivt stöd. För det krävs en remiss från en mottagning inom Habilitering & Hälsa eller från en arbetsterapeut eller en logoped på någon annan mottagning som arbetar på uppdrag från Stockholms läns landsting eller kommunerna i Stockholms län.
> Konsultation och behandling

Samhällets stöd

Vägledaren vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrumet, är närstående eller arbetar inom området. Vägledaren är socionom och har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Kontakt med vägledare sker via telefon.
> Vägledare

Frågetjänsten besvarar frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi tar emot frågor via telefon, chatt och1177 e-tjänster. 
> Frågetjänst

På webbplatsen funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se

Broschyren Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. Den innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.
> Guide till vuxenlivet

Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning ger vägledning om vilket stöd som finns för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Du kan bland annat läsa om stöd i vardagen, hjälpmedel och vart du vänder dig om kontakten med myndigheter inte fungerar.  
> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren Stöd till dig som är anhörig är för dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. Du får information om vilket stöd som finns och tips på webbplatser som kan vara användbara. 
> Stöd till dig som är anhörig 

Podden Funka olika

Funka olika handlar om livet med funktionsnedsättning. Vi pratar vi om allt från diagnoser och behandlingar till relationer, fördomar och skola. Många avsnitt tar upp diagnoser inom autismspektrumet. 
> Podden Funka olika

Bibliotek

Vårt biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. Alla intresserade kan låna böcker och filmer. Vi som arbetar i biblioteket har god kunskap om funktionsnedsättningar. 
> Bibliotek

Tidningen Funktion i fokus

Tidningen riktar sig framför allt till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete. Även du som har en diagnos eller är närstående Den finns både som tryck och på webben. 
> funktion.se

Individuella insatser, grupper och kurser på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Barn och vuxna med en diagnos inom autismspektrumet kan få individuella insatser och delta i grupper och kurser på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa. 

Barn (0–17 år) tas emot på habiliteringscenter för barn och Autismcenter för små barn.
> Mottagande av barn med en diagnos inom autismspektrumet

Vuxna (från 18 år) tas emot på något av våra habiliteringscenter.​
> Så ansöker du om habilitering

Anhöriga till personer med autism kan få råd och stöd på habiliteringscenter och på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och utbildningar.
> Kurscenter