Välkommen till Habiliteringen Österholm

Vi på Habiliteringen Österholm vänder oss till de elever med rörelsehinder som går på Österholmsskolan, som är en grundskola för årskurs 7-9.

Habiliteringen Österholm vänder sig också till Jorielskolans elever i förskoleklass till och med årskurs 9.

Habiliteringsenheten består av landstingsanställda arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, administratör och enhetschef.

Österholmsskolan 

tel:08/508 426 86, telefonsvarare som lyssnas av flera ggr/dag

Länk till Jorielskolan

Fem personer som sitter runt ett bord med tidningar framför sig.

Kvalitetsdagarna i Umeå

Materialet från kvalitetsdagarna i Umeå ligger under fliken "om oss"