Sällsynta diagnoser

Till de sällsynta diagnoserna räknas sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa har kunskapsteam kring fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck
> Kunskapsteam för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Syftet är att samordna medicinska och psykosociala insatser inom SLL samt bidra till informationsspridning och utbildning och därmed förbättra situationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.
> Centrum för sällsynta diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas över ovanliga diagnoser finns information om närmare 300 ovanliga diagnoser, och nya tillkommer kontinuerligt.
> Socialstyrelsens databas över ovanliga diagnoser

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser ....
> Nationell Funktionen Sällsynta Diagnoser

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.
> Ågrenska 

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.​> Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.