För yrkesverksamma och närstående

Här kan du hitta information och tips på kurser, litteratur och länkar med information som kan vara intressant för vuxna med flerfunktionsnedsättning och för personliga assistenter, boendepersonal, god man, personal på daglig verksamhet samt för anhöriga/närstående.

Sidan är under uppbyggnad

Habilitering & Hälsa
> Habilitering & Hälsas kurser och arrangemang för närstående, yrkesverksamma och andra intresserade
> Habiliteringscenter i Stockholm
> funktionshindersguiden.se
> StoCKK
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Om Sällsynta diagnoser
> Centrum för Sällsynta Diagnoser 
> om ovanliga diagnoser på socialstyrelsen.se  
> Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

> Nationella funktionen Sällsynta Diagnoser
 

Ytterligare information för anhöriga 
> anhöriga.se (NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
> studiecirkel "När jag inte längre är med"
> anhörigkonsulenter

> kurskatalog Forum Carpe

> Sällsynta diagnoser

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.