Stöd och insatser vid flerfunktionsnedsättning

Eftersom flerfunktionsnedsättning innebär att en person har omfattande funktionsnedsättningar i olika kombinationer krävs många olika insatser och hjälp till personen och dess närstående och nätverk. I menyn under rubriken Stöd och insatser kommer du kunna läsa mer om de insatser och det stöd som habiliteringen ger.

Observera att innehållet på sidorna om flerfunktionsnedsättning håller på att uppdateras. Arbetet beräknas vara klart under våren 2017.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.