Hälso- och sjukvård för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning

När en person med flerfunktionsnedsättning fyller 18 år remitteras hen till primärvården, ibland även till Vuxenhabiliteringen i Huddinge (som är en del av Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus) eller till annan specialistvård.

Primärvården har ansvaret för den grundläggande hälso- och sjukvården och för den medicinska samordningen av vårdinsatser för vuxna, men det är ofta svårt i praktiken. Många personal som arbetar inom vården möter sällan personer med flerfunktionsnedsättning och det tar tid att samla på sig kunskap och erfarenhet.  

Det är vanligt att vuxna med flerfunktionsnedsättning behöver ha kontakt med många olika delar av vården.

> 1177 Vårdguiden - 1177.se  
> Centrum för sällsynta diagnoser - karolinska.se
> Hembesök av jourläkare- 1177.se

> Informationshjälpmedlet "Min bok" - 1177.se
> Tonusmottagningen - ds.se

> Vuxenhabiliteringen på Huddinge sjukhus - ds.se 
​> Vägledare för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning - habilitering.se 

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.