Hälso- och sjukvård för barn upp till 18 år med flerfunktionsnedsättning

Barn som har flerfunktionsnedsättningar får sitt medicinska stöd från barnsjukhusen. Det kan handla om utredning av medicinska tillstånd och diagnoser, läkemedelsbehandling, operationer, läkarintyg med mera. På barnsjukhusen finns specialistläkare och annan personal. Barn och närstående kan få stöd via barnsjukhusen tills barnet fyller 18 år. 

Barnsjukhusen och Habilitering & Hälsa samarbetar kring olika frågor. Läkare från barnsjukhusen ger regelbunden konsultation till personal som arbetar på Habilitering & Hälsa.

> Centrum för sällsynta diagnoser
> Astrid Lindgrens barnsjukhus
> Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
​> 1177 Vårdguiden
> Hembesök av jourläkare
> Habilitering & Hälsa
> Guide: Att vistas på sjukhus med flerfunktionsnedsättning på anhöriga.se
> Narkoswebben.se

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.