Fritid och träning

Här finns information om fritidsaktiviteter, träning och idrott för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

Center för sinnesstimulering - Lagunen
Fritidsnätet
Funktionshindersguiden
Parasport Stockholm
​Rörelsestudion
​Simhallar
Simkläder och inkontinenshjälpmedel
Slingan - att köra slingstyrd AKKA-platta
Stockholms stad - Kultur och fritid 
Studieförbundet vuxenskolan

Center för sinnesstimulering - Lagunen

Lagunen har åtta rum för sinnesstimulering samt ett café. Rummen på Lagunen är utformade för att erbjuda en anpassad sinnesstimulering. Här ska man kunna hitta både aktivitet och avslappning tillsammans med någon man känner väl och det ska ges möjlighet till samspel och kommunikation. Då man kommer till Lagunen har man bokat ett utav sinnesrummen.
> Center för sinnesstimulering Lagunen - habilitering.se 
> Lagunens sinnesrum - habilitering.se 

Fritidsnätet

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Man kan via en filterfunktion hitta aktiviteter som vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar, bland annat för personer med flerfunktionsnedsättning. Man kan även registrera sig för att få deras nyhetsbrev via e-post. 
> fritidsnatet.se 

Funktionshindersguiden

På Funktionshinderstuiden hittar du information om många olika webbsidor som har fritidsaktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar, inklusive en del av den information som sammanställts här för personer med flerfunktionsnedsättning.
> Om fritid på funktionshindersguiden - habilitering.se

Parasport Stockholm

Här kan du få hjälp med kontaktuppgifter till idrottsföreningar som erbjuder t.ex. bocciahallowicksimningridning, segling, Totalskidskolan i Åre och Friluftsfrämjandets handikappskidskola i Flottsbo.
> Kontakta oss Parasport Stockholm - parasport.se 

Rörelsestudion

Rörelsestudion erbjuder träning för vuxna med flerfunktionsnedsättning. Till Rörelsestudion kommer man via remiss från habiliteringscenter. Träningen utgår från individens önskemål och behov och planeringen görs tillsammans med sjukgymnasten i Rörelsestudion, habiliteringscentret och nätverket kring patienten. 
> Rörelsestuidon - habilitering.se 

Simhallar​

Stockholms stads sim- och idrottshallar har sammanställt information om tillgänglighet, lyftar, öppentider och vattentemperatur.
> Snabbguide tillgänglighet i Stockholm stads sim- och idrottshallar - stockholm.se
> Hitta och jämför simhallar i Stockholm stad - stockholm.se

Simkläder och inkontinenshjälpmedel

Man kan få skyddsbyxa förskrivet av barnmorska, distriktsköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut. 
> Hitta inkontinenshjälpmedel - 1177.se 

Slingan - lär dig köra slingstyrd AKKA-platta

Slingan erbjuder personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet att träna självständig förflyttning med hjälp av en Akkaplatta. Ingen remiss behövs för att prova Slingkörning. Slingan finns i Lagunens lokaler, på Rosenlund.
> Slingan - habilitering.se 

Stockholm stad - Kultur och fritid

Fritidsutvecklarna i Stockholm stad hjälper till så att det ska finnas bra saker att göra på din fritid. Man kan även prenumerera på deras nyhetsutskick via mail och på så vis få tips, även om man inte bor i Stockholms kommun. 
> Kultur och fritid - stockholm.se 
> Fritidstips till din e-post - stockholm.se 

Studieförbundet vuxenskolan

Studieförbundet vuxenskolan anordnar kurser med liggande dans, yoga och musikupplevelse för personer med flerfunktionsnedsättning, se deras kursprogram sidan 10-11.
> Kursprogram våren 2017 - sv.se

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.