Hjälpmedel

Här finns information om hur du går tillväga när du behöver ett hjälpmedel och tips på hjälpmedel för olika funktionsnedsättningar.

När du behöver hjälpmedel
​> Alternativ telefoni
> Appar som hjälpmedel
> Assistanshundar
> Flytta med hjälpmedel ​
> Fritidshjälpmedel
> Hjälpmedelsbutiker
> Hjälpmedelcentralen i Stockholms län
> Hjälpmedelsinformation
> Hjälpmedel vid dövblindhet​
> Hörselhjälpmedel
> Inkontinenshjälpmedel
> Kognitivt stöd
> Lättläst
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning 
> Orofaciala hjälpmedel 
> Rörelsehjälpmedel
> Skolhjälpmedel
> Synhjälpmedel
> Tolktjänster vid funktionsnedsättning
> Tyngdtäcke

När du behöver hjälpmedel

Du kan få hjälpmedel på olika sätt beroende på vilken funktionsnedsättning du har. Du kan ta kontakt med den mottagning du har eller haft kontakt med, exempelvis barn och ungdomsmottagning, Habilitering & Hälsa, minnesmottagning, primärvårdsrehabilitering, psykiatri eller vårdcentral. Mottagningen hänvisar dig vidare till rätt förskrivare. En förskrivare utreder dina behov och skriver ut hjälpmedel.

Förskrivare kan till exempel vara:

 • arbetsterapeut
 • audionom 
 • fysioterapeut
 • logoped
 • sjukgymnast
 • sjuksköterska 
 • synpedagog.

När du har fått ett förskrivet hjälpmedel lånar du det av landstinget. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när du inte längre behöver det. Läs vad som gäller om du fått ditt hjälpmedel på fritt val nedan. 

Du får också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas. Oftast behöver användaren av hjälpmedlet inte betala något själv för reparation och service för ett förskrivet hjälpmedel. Annat gäller för hjälpmedel på fritt val.

Du ansvarar själv för att förvara ditt hjälpmedel på ett säkert ställe. Du blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet blir stulet, missköts eller tappas bort. Det är bra att se över sin hemförsäkring så att den även täcker hjälpmedel. 
> Att få ett hjälpmedel - 1177.se

Behovstrappor 

Hjälpmedel ska förskrivas utifrån brukarens behov. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras. 

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor:

 • aktiviteter i dagliga livet 
 • förflytta sig 
 • kommunicera 
 • vård och behandling.

> Behovstrappor - vardgivarguiden.se

Fritt val av hjälpmedel

Du kan köpa ett eget hjälpmedel med hjälp av en rekvisition om förskrivare bedömer att det är lämpligt. Det går då att välja ett hjälpmedel som inte finns i landstingets vanliga utbud och själv betala mellanskillnaden. Fritt val av hjälpmedel kan bli aktuellt om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning.

 När du köper hjälpmedel enligt fritt val-modellen innebär det att du äger hjälpmedlet.
> Fritt val av hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelsguiden

​Hjälpmedelsguiden är en beskrivning av vilka behov som Stockholms läns landsting ska tillgodose utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
> Hjälpmedelsguiden - vardgivarguiden.se

Socialstyrelsens webbutbildning till dig som förskriver hjälpmedel

​Socialstyrelsen har en webbutbildning för dig som förskriver hjälpmedel. Utbildningen ger kunskap om förskrivningsprocessen och patientens delaktighet.
> webbutbildning för förskrivare - socialstyrelsen.se

Alternativ telefoni

För personer som inte kan använda en vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel finns hjälpmedel för alternativ telefoni i form av bildtelefon, texttelefon, totalkonversation och fax.
> Alternativ telefoni - 1177.se

Appar som hjälpmedel

Det finns många appar som kan hjälpa dig att till exempel komma ihåg något, planera matinköp och komma i tid till ett möte.

AppSök

AppSök är en webbplats med information om appar som är analyserade utifrån hur tillgängliga de är för personer med funktionsnedsättningar. Särskilt fokus är på appar som kan ge dig extra stöd i vardagen och är gratis för privatpersoner.

För yrkesverksamma finns abonnemangsavtal för att få tillgång till fler sökmöjligheter och mer information.
> appsok.se 

Assistanshundar

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med sjukdom eller funktionsnedsättning. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller en sele med id-kort och har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Hundarna kan till exempel leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Olika assistanshundar:

 • ledarhund hjälper ägare med synskada i det dagliga livet, till exempel att utföra ärenden, leda förbi hinder och visa var det finns trappor 
 • servicehund hjälper ägare med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor både hemma och i offentlig miljö 
 • signalhund hjälper ägare med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både hemma och i offentlig miljö
 • medicinskt alarmerande hund är diabeteshund som varnar och reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd och epilepsihund som markerar inför ett epilepsianfall. Hunden kan även hämta mediciner, larma personer i omgivningen och aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket. 

> Assistanshundar​ - 1177.se

Flytta med hjälpmedel 

Flytt inom länet 

Personen betalar själv för kostnader för flytt av hjälpmedel inom länet. Vissa fasta monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon betalas av Stockholms läns landsting. 

Flytt till annat län

En person som ska flytta från länet och vill ta med sitt hjälpmedel kontaktar sin förskrivare eller hjälpmedelscentral. Vid flytt ska kostnadsansvarig från Stockholms läns landsting och det nya landstiget/regionen komma överens om vilka hjälpmedel som kan tas med. Huvudregeln är att hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och att användaren får nya hjälpmedel av landstinget/regionen dit personen flyttar. Gäller det specialanpassade hjälpmedel kan en överenskommelse göras med det nya landstinget.

Flytt från Sverige till annat land

Personligt förskrivna hjälpmedel får inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. För pensionärer med svensk pension och som är bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz gäller andra regler.
> Flytta med hjälpmedel - vardgivarguiden.se

Fritidshjälpmedel

​Fritidshjälpmedel förskrivs inte i Stockholms län. Undantagna är vissa hjälpmedel till barn för deras lek och utveckling.

Några fritidsanläggningar som har hjälpmedel för uthyrning:

> Fritidshjälpmedel​ - 1177.se 

Hjälpmedelsbutiker 

1177.se har en egen lista på hjälpmedelsbutiker.
> Hjälpmedelsbutiker - 1177.se

Etac

> etac.com

Hjalpmedelsguiden.com

På hjalpmedelsguiden.com hittar du leverantör av och försäljningsställen med hjälpmedel. 
> hjalpmedelsguiden.com

Iris hjälpmedel

> irishjalpmedel.se

Komikapp

​Komikapp är en hjälpmedelsbutik på webben för kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
> komikapp.se

Novista of Sweden

Novista of Sweden är ett svenskt hjälpmedelsföretag som utvecklar egna hjälpmedel.
> novista.se

Somna

Somna är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar kognitiva hjälpmedel.
> somna.se

Trollreda

> trollreda.nu

Plusvardag 

> plusvardag.se

Hjälpmedelcentraler i Stockholms län

Hjälpmedel Stockholm

> hjalpmedelstockholm.se

KommSyn

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer med behov av kommunikations-, kognitions-, datorbaserade synhjälpmedel samt alternativa styrsätt till dator.
> kommsyn.se 

 Sodexo Hjälpmedelservice

> sodexohjalpmedelsservice.se

Hjälpmedelsinformation

Hjälpmedelsinformation (Hinfo) är en databas för hjälpmedel. Enbart leverantör och förskrivare kan söka, lägga in produkter och artiklar.
> hinfo.se  

Hjälpmedel vid dövblindhet

Hjälpmedel till dövblinda skrivs ut på syn- eller hörcentral. En remiss från läkare behövs för att komma dit.
> Hjälpmedel vid dövblindhet - 1177.se

Hörselhjälpmedel

​Du kan själv utan remiss välja vilken hörselmottagning du vill gå till om du bor i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälkpmedel.
> Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se

Under länken hörselmottagningar finns mottagningar i Stockholms län.
> Hitta hörselmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Inkontinenshjälpmedel

​För att få ett inkontinenshjälpmedel behövs kontakt med en förskrivare som utreder behovet, provar ut och förskriver hjälpmedlet.

Förskrivare kan vara:

 • läkare 
 • sjuksköterskor 
 • fysioterapeuter eller sjukgymnaster
 • barnmorskor.

> Att få inkontinenshjälpmedel - 1177.se

Inkontinensskydd för barn

Uroterapeut, barnläkare, distriktssköterska i samråd med barnläkare eller uroterapeut kan förskriva engångsinkontinensskydd för barn.

 • Barn under tre år med hormonella rubbningar, tarmsjukdomar och missbildningar kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna för den mängd som överstiger normalbehovet. 
 • Barn tre år och äldre som är medicinskt sjuka och funktionshindrade kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.
 • Barn fem år och äldre som är utredda på specialistklinik, barnläkarmottagning eller på vårdcentral av distriktssköterska kan få förskrivet lakansskydd. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeuts bedömning.

> Inkontinensskydd för barn - vardgivarguiden.se

Netti Combi Aqua

​Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Byxan kan förskrivas av barnmorska, distriktssköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut. 
> Badkläder - vardgivarguiden.se 
> Netti Combi Aqua - hartmann.info

Kognitivt stöd

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd behöver personen träffa en förskrivare, oftast en arbetsterapeut. Börja med att kontakta till exempel vårdcentral, minnesmottagning, psykiatrimottagning, barn och ungdomsmottagning eller habilitering.
> Att få hjälpmedel för kognitivt stöd - 1177.se

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

StoCKK arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. Varje onsdag har StoCKK öppet hus och erbjuder då allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd. Det behövs ingen anmälan eller remiss för att komma på öppet hus.
> StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Lättläst

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. 

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och har inga svåra ord. 8 Sidor förklarar vad, var och varför något har hänt. Tidningen hör inte till ett politiskt parti eller någon förening. Journalisterna på tidningen bestämmer vilka nyheter som är viktigast att berätta om.
> 8sidor.se

Lättlästa böcker från LL-förlaget

​LL-förlaget gör böcker på tre olika språknivåer: lätt, lättare och lättast. Många av böckerna kommer även ut som tal-, ljud- och e-böcker.
> ll-forlaget.se

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning 

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger har rätt till kostnadsfri nummerupplysning på 118 400.
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning - 118.400 

Orofaciala hjälpmedel 

Mun-H-Center 

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet, och tandgnissling. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning. Webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns. Centret ger även information och kunsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner.
> mun-h-center.se
> Webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel - mun-h-center.se

Rörelsehjälpmedel

​Du som behöver ett hjälpmedel behöver träffa en förskrivare. Det kan vara en arbetsterapeut eller sjukgymnast inom vården som utreder behov av och skriver ut hjälpmedel. Börja med att kontakta en vårdcentral eller den kommun du bor i så hänvisar de vidare.

Vanliga rörelsehjälpmedel:

 • käppar och kryckor
 • rollatorer och gåstöd
 • manuella rullstolar och sittvagnar
 • elrullstolar
 • ramper och hissar
 • lyftar och överflyttningshjälpmedel
 • fordon och bilanpassningar
 • ​hjälpmedel i hemmet.

> Rörelsehjälpmedel​ - 1177.se 
> Hjälpmedel i hemmet - 1177.se 

Spinalistips

​Spinalistips vänder sig till personer med ryggmärgsskada, deras anhöriga och rehabiliteringspersonal. 
> spinalistips.se

Tipbase hjälpmedelsdatabas

​Tipbase är en databas som vill ge tips, idéer och upplysa om hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, det vill säga personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.
> tipbase.org

Skolhjälpmedel

Den som driver skolan har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.
> Elever med funktionsnedsättning - skolverket.se

Synhjälpmedel

Behöver du synhjälpmedel och bor i Stockholms län kontaktar du vårdcentralen eller en ögonläkarmottagning. Bedömer ögonläkaren att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till syncentralen.
> Hitta ögonmottagning - 1177.se
> ​Att få synhjälpmedel - 1177.se

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån egna förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar talböcker, punktskriftsböcker och lättläst litteratur.
> mtm.se 

Biblioteket Legimus 

Legimus är MTM:s bibliotek där du som har en läsnedsättning kan låna tal- och punktskriftsböcker. Biblioteket har också en app för att ladda ner och läsa talböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

 • synskada
 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • läs- och skrivsvårigheter
 • ​hörselskada (för hörselträning)
 • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar).

> legimus.se 

Taltidning -  tal om Stockholm

På tal om Stockholm är stadens egen taltidning för stockholmare i alla åldrar med synnedsättning. I taltidningen finns bland annat stockholmsnyheter, nyheter som rör personer med synnedsättning, reportage om aktuella händelser och kultur- och evenemangstips.
> På tal om Stockholm - stockholm.se

Inläsningstjänst

​En del kommuner inom Stockholms län har en inläsningstjänst. Dit kan du som har en synnedsättning eller läsnedsättning vända dig för att få eget material inläst på olika medier som exempelvis CD eller DAISY. Vänd dig till kommunens bibliotek för mer information.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

​> Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 

I taltjänst ingår:

 • talstöd
 • lässtöd 
 • skrivstöd.

> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 

En tolk följer med i samtalet och hjälper dig till exempel med att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar hem det till dig
 • hjälpa dig genom telefonväxlar.

 > Telefontjänst - teletal.se

Texttelefoni

​Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. 
Tjänsten gör det möjligt för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
> texttelefoni.se

Tolkcentralen 

Tolkcentralen är en kostnadsfri tjänst för personer folkbokförda i Stockholms län. Centralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer, och skrivtolkning samt tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer.

Tolkcentralens huvuduppgift är, enligt hälo- och sjukvårdslagen, att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning inom exempelvis sjukvård, socialtjänst och polis. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som:

 • inom hälso- och sjukvård
 • arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice.​​

> Tolkcentralen - habilitering.se

Tolkportalen

​På tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning
eller tolkning med tecken som stöd. Du behöver ha ett konto på mina vårdkontakter

På tolkportalen kan du:

 • göra nya beställningar
 • följa de beställningar du redan gjort
 • ändra i beställningar
 • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
 • avboka beställningar
 • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag. 

> Tolkportalen – habilitering.se (PDF) 
> Så loggar du in i e-tjänsterna  - 1177.se

Tyngdtäcke

Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som kan förskrivas till personer med mycket grava sömnsvårigheter och/eller stor motorisk oro. Under utprovningen får du prova olika sorters tyngdtäcken som kedjetäcke, bolltäcke och fibertäcke. Tyngdtäckena har olika egenskaper. Vilket täcke man väljer är individuellt. Därför behövs en utprovning innan förskrivning sker. 

​Förskrivning

Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), på de flesta psykiatriska mottagningar och på barnkliniker med neuropsykiatriska utredningsteam.

Arbetsterapeuten på Adhd-center tar emot remisser för utprovning, bedömning och förskrivning av tyngdtäcke från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och från Aspergercenters barn- och ungdomsteam för barn med autism 11-15 år. 

Du får prova täcket i sex veckor. Därefter får du välja om du vill ha kvar täcket, byta täcke eller lämna tillbaka täcket. Tyngdtäcke kostar 600 kronor. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och återfås inte efter återlämnandet av täcket. 

Förskrivningen är ett lån från hjälpmedelscentralen och registreras på personens personnummer. När tyngdtäcket inte längre behövs ska du återlämna täcket till hjälpmedelscentralen. 
> Vila och koncentration – 1177.se
> Sömnsvårigheter vid adhd - habilitering.se