Hjälpmedel

Här finns information om hur du går tillväga när du behöver ett hjälpmedel och tips på hjälpmedel för olika funktionsnedsättningar.

När du behöver hjälpmedel
​> Alternativ telefoni
> Appar som hjälpmedel
> Flytta med hjälpmedel ​
> Fritidshjälpmedel
> Hjälpmedelsbutiker
> Hjälpmedelcentralen i Stockholms län
> Hjälpmedelsinformation
> Hjälpmedel vid dövblindhet​
> Hörselhjälpmedel
> Inkontinenshjälpmedel
> Kognitivt stöd
> Ledarhundar och assistanshundar​
> Lättläst
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning 
> Orofaciala hjälpmedel 
> Rörelsehjälpmedel
> Skolhjälpmedel
> Synhjälpmedel
> Tolktjänster vid funktionsnedsättning
> Tyngdtäcke

När du behöver hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel kan efter att dina behov blivit bedömda få det via Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri eller vårdcentral. Har du tidigare fått hjälpmedel kan du kontakta den mottagning du haft kontakt med. Mottagningen hänvisar dig vidare till rätt förskrivare. En förskrivare utreder dina behov och skriver ut hjälpmedel.

Förskrivare kan till exempel vara:

 • arbetsterapeut
 • audionom 
 • fysioterapeut
 • logoped
 • sjukgymnast
 • sjuksköterska 
 • synpedagog.

När du har fått ett förskrivet hjälpmedel lånar du det av landstinget. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när du inte längre behöver det. Läs vad som gäller om du fått ditt hjälpmedel på fritt val nedan. 

Du får också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas. Oftast behöver användaren av hjälpmedlet inte betala något själv för reparation och service för ett förskrivet hjälpmedel. Annat gäller för hjälpmedel på fritt val.

Du ansvarar själv för att förvara ditt hjälpmedel på ett säkert ställe. Du blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet blir stulet, missköts eller tappas bort. Det är bra att se över sin hemförsäkring så att den även täcker hjälpmedel. 
> Att få ett hjälpmedel - 1177.se

Behovstrappor 

Hjälpmedel ska förskrivas utifrån brukarens behov. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras. 

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor:

 • aktiviteter i dagliga livet 
 • förflytta sig 
 • kommunicera 
 • vård och behandling.

> Behovstrappor - vardgivarguiden.se

Fritt val av hjälpmedel

Du kan köpa ett eget hjälpmedel med hjälp av en rekvisition om förskrivare bedömer att det är lämpligt. Det går då att välja ett hjälpmedel som inte finns i landstingets vanliga utbud och själv betala mellanskillnaden. Fritt val av hjälpmedel kan bli aktuellt om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning.

 När du köper hjälpmedel enligt fritt val-modellen innebär det att du äger hjälpmedlet.
> Fritt val av hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelsguiden

​Hjälpmedelsguiden är en beskrivning av vilka behov som Stockholms läns landsting ska tillgodose utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
> Hjälpmedelsguiden - vardgivarguiden.se

Socialstyrelsens webbutbildning till dig som förskriver hjälpmedel

​Socialstyrelsen har en webbutbildning för dig som förskriver hjälpmedel. Utbildningen ger kunskap om förskrivningsprocessen och patientens delaktighet.
> webbutbildning för förskrivare - socialstyrelsen.se

Alternativ telefoni

För personer som inte kan använda en vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel finns hjälpmedel för alternativ telefoni i form av bildtelefon, texttelefon, totalkonversation och fax.
> Alternativ telefoni - 1177.se

Appar som hjälpmedel

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i vardagen för att till exempel skapa struktur, komma i tid eller minnas saker du ska göra. Appsök är en webbplats med information om tillgängliga appar för dig som har en funktionsnedsättning.
> appsok.se 

Flytta med hjälpmedel 

Flytt inom länet 

Personen betalar själv för kostnader för flytt av hjälpmedel inom länet. Vissa fasta monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon betalas av Stockholms läns landsting. 

Flytt till annat län

En person som ska flytta från länet och vill ta med sitt hjälpmedel kontaktar sin förskrivare eller hjälpmedelscentral. Vid flytt ska kostnadsansvarig från Stockholms läns landsting och det nya landstiget/regionen komma överens om vilka hjälpmedel som kan tas med. Huvudregeln är att hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och att användaren får nya hjälpmedel av landstinget/regionen dit personen flyttar. Gäller det specialanpassade hjälpmedel kan en överenskommelse göras med det nya landstinget.

Flytt från Sverige till annat land

Personligt förskrivna hjälpmedel får inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. För pensionärer med svensk pension och som är bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz gäller andra regler.
> Flytta med hjälpmedel - vardgivarguiden.se

Fritidshjälpmedel

​​Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Vissa hjälpmedel till barn för deras lek och utveckling kan även förskrivas. I övrigt förskrivs inte fritidshjälpmedel i Stockholms län.

RG Aktiv Rehabilitering​

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar för att inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.

RG:s friluftsliv kan du paddla kajak och åka skridskor samt hyra skridskokälkar och kajaker. 
Hyra utrustning - rgaktivrehab.se 

Svenska Parasportförbundet 

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inom 18 olika idrotter. Några av deras distriktsförbund har uthyrning av idrotts- och fritidshjälpmedel.

Parasport Göteborgs - parasportgbg.se 
Parasport Jämtland-Härjedalen - parasport.se 
Parasport Norrbotten - parasport.se 
Parasport Stockholm - parasport.se 
Parasport Värmland - parasport.se 
Parasport Västerbotten - fritidshjalpmedel.hkidrott.se 
Parasport Västernorrland - parasport.se 
Parasport Örebro - parasport.se 
Parasport Östergötland - parasport.se 

Totalskidskolan

Totalskidskolan är en skidskola i Åre för personer med funktionsnedsättning. Skidskolan erbjuder skidåkning med sitski, biski, skicart och stående åkning. Det hyr även ut skicart, sitski, biski och skidor för stående åkning.

Det finns även flera orter i Sverige som har skidskoleverksamhet och uthyrning av utrustning för utförsåkning:

 • Skidskolan Idre Fjäll

 • Skidskolan Tandådalen och Hundfjället

 • Skidskolan Hemavan

 • Friluftsfrämjandets paraskidåkning i Kungsberget

Uthyrning - totalskidskolan.se  

Hjälpmedelsbutiker 

Det finns olika hjälpmedelsbutiker. 1177.se har en egen lista på hjälpmedelsbutiker och på hjalpmedelsguiden.com finns leverantör och försäljningsställen av hjälpmedel. 
> Hjälpmedelsbutiker - 1177.se
> hjalpmedelsguiden.com

> etac.com
> irishjalpmedel.se
> komikapp.se
> novista.se
> plusvardag.se 
> somna.se
> shoppo.se
> trollreda.nu

Hjälpmedelcentraler i Stockholms län

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De har bland annat diabeteshjälpmedel, förband- och sårvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel och näring för personer 16 år och äldre. 
> Förbrukningshjälpmedel i hemmet - fhh.sll.se  

Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är till för dig som bor i södra delen av Stockholms län. De har bland annat gånghjälpmedel, liftar, tyngdtäcke och rullstolar.
> hjalpmedelstockholm.se

Medicinteknisk apparatur i hemmet

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De har bland annat andningshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, nutritionspump och apnélarm för spädbarn.
> mah.sll.se 

KommSyn

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer med behov av kommunikations-, kognitions-, datorbaserade synhjälpmedel samt alternativa styrsätt till dator.
> kommsyn.se 

 Sodexo Hjälpmedelservice

Sodexo Hjälpmedelsservice är till för dig som bor i norra delen av Stockholms län. De har bland annat gånghjälpmedel, liftar, tyngdtäcke och  rullstolar.
> sodexohjalpmedelsservice.se

Hjälpmedelsinformation

Hjälpmedelsinformation (Hinfo) är en databas för hjälpmedel. Enbart leverantör och förskrivare kan söka, lägga in produkter och artiklar.
> hinfo.se  

Hjälpmedel vid dövblindhet

Hjälpmedel till dövblinda skrivs ut på syn- eller hörcentral. En remiss från läkare behövs för att komma dit.
> Hjälpmedel vid dövblindhet - 1177.se

Hörselhjälpmedel

​Du kan själv utan remiss välja vilken hörselmottagning du vill gå till om du bor i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälkpmedel.
> Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se

Under länken hörselmottagningar finns mottagningar i Stockholms län.
> Hitta hörselmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Inkontinenshjälpmedel

​För att få ett inkontinenshjälpmedel behövs kontakt med en förskrivare som utreder behovet, provar ut och förskriver hjälpmedlet.

Förskrivare kan vara:

 • läkare 
 • sjuksköterskor 
 • fysioterapeuter eller sjukgymnaster
 • barnmorskor.

> Att få inkontinenshjälpmedel - 1177.se

Inkontinensskydd för barn

Uroterapeut, barnläkare, distriktssköterska i samråd med barnläkare eller uroterapeut kan förskriva engångsinkontinensskydd för barn.

 • Barn under tre år med hormonella rubbningar, tarmsjukdomar och missbildningar kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna för den mängd som överstiger normalbehovet. 
 • Barn tre år och äldre som är medicinskt sjuka och funktionshindrade kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.
 • Barn fem år och äldre som är utredda på specialistklinik, barnläkarmottagning eller på vårdcentral av distriktssköterska kan få förskrivet lakansskydd. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeuts bedömning.

> Inkontinensskydd för barn - vardgivarguiden.se

Badkläder

Badkläder avsedd för personer med inkontinens. Byxan kan förskrivas av barnmorska, distriktssköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut. 
> Badkläder - vardgivarguiden.se 

Kognitivt stöd

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd behöver personen träffa en förskrivare, oftast en arbetsterapeut. Börja med att kontakta till exempel vårdcentral, minnesmottagning, psykiatrimottagning, barn och ungdomsmottagning eller habilitering.
> Att få hjälpmedel för kognitivt stöd - 1177.se

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

På Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK) inom Habilitering & Hälsa kan du få rådgivning om kommunikativt och kognitivt stöd. Varje onsdag har StoCKK öppet hus för alla intresserade, du behöver ingen anmälan eller remiss för att komma.
> StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Ledarhundar och assistanshundar

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med sjukdom eller funktionsnedsättning. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller en sele med id-kort och har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Hundarna kan till exempel leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Olika assistanshundar:

 • ledarhund hjälper ägare med synskada i det dagliga livet, till exempel att utföra ärenden, leda förbi hinder och visa var det finns trappor 
 • servicehund hjälper ägare med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor både hemma och i offentlig miljö 
 • signalhund hjälper ägare med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både hemma och i offentlig miljö
 • medicinskt alarmerande hund är diabeteshund som varnar och reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd och epilepsihund som markerar inför ett epilepsianfall. Hunden kan även hämta mediciner, larma personer i omgivningen och aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket. 

Ledarhundar och assistanshundar​ - 1177.se

Lättläst

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. 

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och har inga svåra ord. 8 Sidor förklarar vad, var och varför något har hänt. Tidningen hör inte till ett politiskt parti eller någon förening. Journalisterna på tidningen bestämmer vilka nyheter som är viktigast att berätta om.
> 8sidor.se

Lättlästa böcker från LL-förlaget

​LL-förlaget gör böcker på tre olika språknivåer: lätt, lättare och lättast. Många av böckerna kommer även ut som tal-, ljud- och e-böcker.
> ll-forlaget.se

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning 

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger har rätt till kostnadsfri nummerupplysning på 118 400.
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning - 118400 

Orofaciala hjälpmedel 

Mun-H-Center 

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet, och tandgnissling. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning. Webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns. Centret ger även information och kunsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner.
> mun-h-center.se

Rörelsehjälpmedel

​Du som behöver ett hjälpmedel behöver träffa en förskrivare. Det kan vara en arbetsterapeut eller sjukgymnast inom vården som utreder behov av och skriver ut hjälpmedel. Börja med att kontakta en vårdcentral eller den kommun du bor i så hänvisar de vidare.

Vanliga rörelsehjälpmedel:

 • käppar och kryckor
 • rollatorer och gåstöd
 • manuella rullstolar och sittvagnar
 • elrullstolar
 • ramper och hissar
 • lyftar och överflyttningshjälpmedel
 • fordon och bilanpassningar
 • ​hjälpmedel i hemmet.

> Rörelsehjälpmedel​ - 1177.se 
> Hjälpmedel i hemmet - 1177.se 

Spinalistips

​Spinalistips vänder sig till personer med ryggmärgsskada, deras anhöriga och rehabiliteringspersonal. 
> spinalistips.se

Tipbase hjälpmedelsdatabas

​Tipbase är en databas som vill ge tips, idéer och upplysa om hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, det vill säga personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.
> tipbase.org

Skolhjälpmedel

Den som driver skolan har ansvar för att alla elever har en anpassad skolmiljö och kan delta i undervisning och övriga aktiviteter under skoltiden. Det kan exempelvis vara arbetstekniska hjälpmedel som arbetsstol som eleven använder i skolan.

Landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator. 
> Skolhjälpmedel - 1177.se

Synhjälpmedel

Behöver du synhjälpmedel och bor i Stockholms län kontaktar du vårdcentralen eller en ögonläkarmottagning. Bedömer ögonläkaren att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till syncentralen.
> ​Att få synhjälpmedel - 1177.se

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån egna förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar talböcker, punktskriftsböcker och lättläst litteratur.
> mtm.se 

Biblioteket Legimus 

Legimus är MTM:s bibliotek där du som har en läsnedsättning kan låna tal- och punktskriftsböcker. Biblioteket har också en app för att ladda ner och läsa talböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

 • synskada
 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • läs- och skrivsvårigheter
 • ​hörselskada (för hörselträning)
 • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar).

> legimus.se 

Taltidning -  tal om Stockholm

På tal om Stockholm är stadens egen taltidning för stockholmare i alla åldrar med synnedsättning. I taltidningen finns bland annat stockholmsnyheter, nyheter som rör personer med synnedsättning, reportage om aktuella händelser och kultur- och evenemangstips.
> På tal om Stockholm - stockholm.se

Inläsningstjänst

​En del kommuner inom Stockholms län har en inläsningstjänst. Dit kan du som har en synnedsättning eller läsnedsättning vända dig för att få eget material inläst på olika medier som exempelvis CD eller DAISY. Vänd dig till kommunens bibliotek för mer information.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

​> Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 

I taltjänst ingår:

 • talstöd
 • lässtöd 
 • skrivstöd.

> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst öppen för alla som känner att de behöver personligt stöd vid telefonsamtal Det kostar inget att ringa, du behöver inte boka tid och de har sekretess.. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 

Teletal följer med i telefonsamtalet och hjälper dig:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar hem det till dig
 • hjälpa dig genom telefonväxlar.

> teletal.se

Texttelefoni

​Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. 
Tjänsten gör det möjligt för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
> texttelefoni.se

Tolkcentralen 

Tolkcentralen är en kostnadsfri tjänst för personer folkbokförda i Stockholms län. Centralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer, och skrivtolkning samt tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer.

Tolkcentralens huvuduppgift är, enligt hälo- och sjukvårdslagen, att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning inom exempelvis sjukvård, socialtjänst och polis. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som:

 • inom hälso- och sjukvård
 • arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice.​​

> Tolkcentralen - habilitering.se

Tolkportalen

​På tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning
eller tolkning med tecken som stöd. Du behöver ha ett konto på mina vårdkontakter

På tolkportalen kan du:

 • göra nya beställningar
 • följa de beställningar du redan gjort
 • ändra i beställningar
 • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
 • avboka beställningar
 • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag. 

> Tolkportalen – habilitering.se (pdf) 

Tyngdtäcke

Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som kan förskrivas till personer med mycket grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro. Under utprovningen får du prova olika sorters tyngdtäcken som till exempel kedjetäcke, bolltäcke och fibertäcke. Tyngdtäckena har olika egenskaper. Vilket täcke du väljer är individuellt. Därför behövs en utprovning innan förskrivning sker.

​Förskrivning

Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, psykiatri och geriatrik samt vid socialpsykiatriska enheter. Arbetsterapeut och sjukgymnast på barnklinik med neuropsykiatriska utredningar.

Arbetsterapeuten på Adhd-center tar emot remisser för utprovning, bedömning och eventuell förskrivning av tyngdtäcke från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM). 

Vid förskrivning av tyngdtäcke betalas en avgift på 600 kronor/tyngdtäcke. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och återfås inte efter återlämnandet av täcket.
> Tyngdtäcke- vårdgivarguiden.se