Fonder, stiftelser och stipendier

Här hittar du information om hur man gör när man ska ansöka om pengar från fonder, stiftelser och stipendier

Det finns också en lista med fonder, stiftelser och stipendier under denna rubrik, som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar.

> Vad kan man ansöka pengar för?
> Om man har ekonomisk bistånd
> Ansökningsblankett
​> Ansökningsbrev
​> Bilagor
Frågor om ansökan

Det finns många fonder, stiftelser och stipendier som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonder, stiftelser och stipendier olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder, var man bor eller en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum.

Vad kan du söka pengar för?

Ofta står det i informationen om fonden, stiftelsen och stipendiet vad man kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget eller tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. 

Om du har försörjningsstöd/ekonomisk bistånd

Om du har försörjningsstöd från kommunen så bör inte handläggaren räkna med fondmedel som du har fått för ett särskilt ändamål när de beräknar ditt försörjningstöd. Du bör alltså i regel inte få mindre försörjningsstöd på grund av att du har fått fondmedel.

Det här beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster. 
> Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - socialstyrelsen.se (PDF)

Ansökningsbrev

​Om fonden vill att ni skriver ett särskilt ansökningsbrev, börja med att skriva namn, personnummer, adress, telefon och e-post. Berätta om funktionsnedsättningen, eventuell diagnos och vilka konsekvenser som funktionsnedsättningen har gett. 

•    Beskriv er familjesituation

•    Skriv vad ni vill använda bidraget till

•    Skriv hur mycket pengar ni ansöker om

•    Skriv vilka inkomster och utgifter ni har varje månad

•    Skriv om det förekommer några extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen

•    Underteckna ansökningsbrevet

Tips!
Skriv kort och tydligt.
Ta med det som är viktiga fakta. 
Läs villkoren för fonden och inrikta ansökan på det. 
Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar iväg den.

Ansökningsblankett

En del fonder har särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att följa alla anvisningar. Ofta behandlar man inte ansökan om den inte följer fondens instruktioner.

Bilagor 

Det är viktigt att skicka de bilagor som fonden vill ha. Det kan till exempel vara kopia på hyresavi, intyg på funktionsnedsättning, lönespecifikation, personbevis och årsinkomst.

Hyresavi

Hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen från hyresvärden varje månad.

Intyg på funktionsnedsättning

Ett intyg på funktionsnedsättning kan skrivas av den person som utförde utredningen och det kan vara till exempel en läkare eller en psykolog. Intyget ska inte vara äldre än 2 år. Intyget ska ha ett datum för när intyget skrevs, en underskrift eller signatur och kontaktinformation till den person som skrev intyget.

Lönespecifikation

Varje månad ska den person som har ett arbete, få information om vad personen har tjänat. Detta är en lönespecifikation och kan fås från arbetsgivaren.

​Personbevis

​Personbevis kan beställas från skatteverket.

Årsinkomst

Din årsinkomst syns på din deklaration. Du kan antingen kopiera din deklaration eller beställa den från skatteverket

Frågor om ansökan

Vill du har mer information kan du kontakta fonden själv, en kurator eller Habilitering & Hälsas frågetjänst.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.