Bostad

Här finns information om hur du ansöker om bostad, boende i familjehem eller bostad med särskild service, bostadsanpassning och ekonomiskt stöd.

> Olika boendeformer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
> Bostadsanpassning
> Bostadsförmedlingen i Stockholm
> Ekonomiskt stöd och bidrag

Olika boendeformer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. En insats för personer som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller i korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte och rekreation. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. En insats för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov. Ungdomen kan vara på ett fritidshem eller en fritidsgård.
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. En insats för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Läs mer under rubrik: Kort om LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kunskapsguiden.se 

Kunskapsguiden.se har en rubrik om olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd. 
> Boende - kunskapsguiden.se

Bostadsanpassning

​Bostadsanpassningsbidrag​

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig som till exempel ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat och sköta din hygien.

Bostadsanpassningsbidrag gäller alla slags bostäder: eget hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Om du bor i hyreslägenhet behöver du samtycke från hyresvärden för anpassningen. Även bostadsrättsinnehavare kan behöva ett sådant samtycke från bostadsrättsföreningen. 
> Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och
återställningsbidraget - boveket.se

På Stockholms stads webbplats finns information om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
> Bostadsanpassning - stockholm.se

Bostadscenter 

Bostadscenter är en webbplats om bostadsanpassning. Sidan vänder sig både till dig som behöver bostadsanpassning och till dig som arbetar inom området. 

Där finns:

  • information om regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag 
  • en behovsguide som hjälper dig att identifiera ditt behov av bostadsanpassning och råd om vilka lösningar som finns
  • ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut
  • information om kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier  för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar.

> Bostadscenter.se

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​Hyresvärdar som vill ta bort anordningar som en boende fått med bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas. Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag men bara för vissa åtgärder utanför bostadsrätten. 
> Återställningsbidrag - boverket.se

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar bostäder i samtliga kommuner i Stockholmsområdet från både kommunala och privata fastighetsägare. 

Från och med att du har fyllt 18 år kan du registrera dig som bostadssökande. Kostnaden för att stå i bostadskön är 200 kronor per år. 

Du söker själv bland de lediga bostäder som annonseras på Bostad Stockholms webbplats. 
> Bostad.stockholm.se

Förtur till bostäder inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild mot dig kan ansöka om förtur till bostad. Dessa behov  måste styrkas med intyg från exempelvis läkare, psykolog, polismyndigheten eller socialsekreterare. I intyget ska det stå hur bostaden kan förbättra din situation. 
> Förtur till bostäder inom Stockholms stad - bostad.stockholm.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se (PDF - dokument)

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

​Bostadstillägg är ett komplement till aktivitetsersättning eller sjukersättning som du kan ansöka om hos Försäkringskassan om du har låg ersättning och kostnader för bostad.
> Bostadstillägg vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBH) är möjligt att söka om du behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning. KBH finns endast i ett fåtal kommuner och kommunerna har olika regler om bidraget. Kontakta din kommun för mer information. 
> KBH - stockholm.se