Bostad

Det finns olika former av anpassat boende som du kan ansöka om i din kommun.

> Olika boendeformer 
> Bostadsanpassning
> Bostadsförmedlingen i Stockholm
> Ekonomiskt stöd och bidrag

Olika boendeformer

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

En insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet, men fortfarande har kontakt med föräldrar, vårdnadshavare och syskon. Ansök hos din kommun.
> Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS - socialstyrelsen.se (pdf) 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Det finns tre former av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad för personer med funktionsnedsättning. Du ansöker om insatsen hos din kommun.
> Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - socialstyrelsen.se (pdf) 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, unga eller vuxna personer med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo. Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du ansöker om korttidsvistelse hos din kommun.
> Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  - riksdagen.se

Kunskapsguiden.se 

Kunskapsguiden.se har en rubrik om olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd. 
> Boende - kunskapsguiden.se

Bostadsanpassning

​Bostadsanpassningsbidrag​

Behöver du anpassa bostaden för att exempelvis kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat och sköta din hygien kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos din kommun.
> Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget - boveket.se

På Stockholms stads webbplats finns information om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
> Bostadsanpassning - stockholm.se

Bostadscenter 

Bostadscenter är en webbplats om bostadsanpassning. Sidan vänder sig både till dig som behöver bostadsanpassning och till dig som arbetar inom området. 

Där finns:

  • information om regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag 
  • en behovsguide som hjälper dig att identifiera ditt behov av bostadsanpassning och råd om vilka lösningar som finns
  • ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut
  • information om kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier  för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar.

> Bostadscenter.se

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​Hyresvärdar som vill ta bort anordningar som en boende fått med bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas. Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag men bara för vissa åtgärder utanför bostadsrätten. 
> Återställningsbidrag - boverket.se

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Bostadsförmedlingen förmedlar hyresbostäder från kommunala och privata fastighetsägare i samtliga kommuner i Stockholms län. När du har fyllt 18 år kan du anmäla dig som sökande i bostadskön. Du söker själv bland de lediga bostäder som annonseras på bostadsförmedlingens webbplats. 
> bostad.stockholm.se

Förtur till bostäder inom Stockholms stad

Om du har starka medicinska eller sociala behov som krävt vård och behandling kan du ansöka om förturslägenhet. Dina behov måste styrkas med intyg av behandlare som känner din situation väl och kan beskriva hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation.  
> Förtur till bostäder inom Stockholms stad - bostad.stockholm.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

Bostadsbidrag
Bostadsbidrag är för dig som är under 29 år och behöver ekonomisk hjälp för att kunna betala hyran eller månadsavgiften för ditt boende. Hur mycket du får i bidrag beror bland annat på din inkomst och månadskostnaden för bostaden. Ansökan görs till Försäkringskassan. 
> Bostadsbidrag - forsäkringskassan.se

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se (pdf)

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

Har du aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg. Hur mycket du får beror på hur mycket du betalar för ditt boende och hur stor inkomst du har.​ Ansökan görs till Försäkringskassan.
> Bostadstillägg vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBH) är möjligt att söka om du behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning. KBH finns endast i ett fåtal kommuner och kommunerna har olika regler om bidraget. Kontakta din kommun för mer information. 
> KBH - stockholm.se