Spaning

Vidgade vyer och fokus på helheten

Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, FoU-chef för Habilitering & hjälpmedel i Stockholms läns sjukvårdsområde och forskare vid KIND, Karolinska institutet. Foto: Anna Molander

Habiliteringens målgrupper blir delaktiga i forskningen, perspektivet blir tvärvetenskapligt med fokus på livskvalitet. Så ser FoU-chefen Tatja Hirvikoskis framtidsvision ut.

I framtiden kommer svenska forskare bidra ännu mer till kunskapsutvecklingen internationellt. Vi tar avstamp i den internationella forskningen när vi tittar på vad som gjorts tidigare och vad vi själva ska forska på när det gäller funktionsnedsättningar.

Vi inser att vi behöver jobba mer tvärvetenskapligt. Vi kopplar ihop omvårdnad och exempelvis medicinska, sociala och psykologiska aspekter i samma studier. Olika professioner och olika perspektiv finns representerade i forskargrupperna. Vi involverar målgrupperna redan när vi planerar en studie eller ska utveckla en ny metod eller insats.

Det tvärdiagnostiska perspektivet kommer att lyftas. Vi inkluderar deltagare med olika funktionsnedsättningar i samma studie och forskar på till exempel föräldraskap, stigmatisering eller delaktighet; frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

När vi pratar om vad som är nytt och spännande i dag är fokus ofta på medicinsk forskning. I framtiden kommer vi se att helheten, inklusive habiliteringen, är intressant.

Det är viktigt att hitta nya gener som kan vara en bakomliggande förklaring till ett symtom men det är lika spännande och viktigt att studera hur funktionsnedsättning påverkar livet och vad man kan göra för att livet ska bli så bra som möjligt.

TATJA HIRVIKOSKI
​Docent i klinisk psykologi, FoU-chef för Habilitering och hjälpmedel i Stockholms läns sjukvårdsområde och forskare vid KIND, Karolinska Institutet.